Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата полиграфическа конференция в България е вече фактЛекция: „Konica Minolta представя бъдещето на графичното изкуство“

Лекцията беше представена от име­то на „Вълканов Трейд Къмпани“.

В лекцията „Konica Minolta пред­ставя бъдещето на графичното из­куство — иновацията, която слива предимствата на дигиталния печат и качественото изображение на оф­сетовия“ бяха представени особе­ностите на дигиталната машина bizhub PRESS C8000 на Konica Minolta. Подробно бяха представени инова­тивната S.E.A.D II технология за пе­чат с възможностите œ за резолюция от 1200 dpi 8 bit, различни системи на растриране, контрол на плътност­та, автоматични корекции според типа на хартията и пр. Разгледа­ни бяха предимствата на Simitri HD+ тонера и неговата екологосъобраз­ност. Специално внимание беше от­делено на поемането и транспорта на хартията, както и на възможност­та за автоматично коригиране на посукването на листа. Накрая беше показан сумарният ефект от използ­ването на представените системи, тонери и хартии, който е свързан с повишаване на качеството и произ­водителността при съпътстващо използване на екосъобразни матери­али и понижен разход на енергия, кое­то води до намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
8 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Коментари8Добави коментар

Добави коментар