Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Като птицата ФениксСписание „Полиграфия“, подобно на митичната птица Феникс, на два пъти при­видно умира, изчезва от списъка на действащите периодични издания, за да се по­яви отново и отново.

Преди три десетилетия, през пролетта на 1980 г., имах възможността да бъда един от онези, които бабуваха при третото негово раждане. Искам ведна­га да уточня: да си приписвам някаква особена заслуга за това ще бъде не само нескромно, но и неточно. Като председател на Комитета за печата аз само под­крепих внесеното предложение. Възобновяването на списанието е заслуга и дело преди всичко на инж. Васил Василев, който в онези години оглавяваше направление „Научно-технически прогрес“ в Комитета за печата.

За по-младите читатели ще поясня, че Комитетът за печата, създаден през 1972 г. като комитет към Министерския съвет, ръководеше работата на дър­жавните обединения „Полиграфия“, „Книгоиздаване“, „Книгоразпространение“, на Инвеститорска дирекция , Научен център, Дирекция за изложби и панаири на кни­гата и на Агенцията за авторско право.

В цялата тази широка система особено важно място заемаше полиграфия­та. Строго погледнато, системата се базираше върху нея. Поради това списа­ние „Полиграфия“ имаше да играе първостепенна роля. Това прозря още през 1949 г. далновидният и предприемчив печатар Марин Василев. Съвсем логично инж. Ва­сил Василев продължи делото на баща си.

Шестте десетилетия след излизането на първата книжка на списание „Поли­графия“, и особено трите десетилетия след третото му рождение, показаха и доказаха, че то наистина е жизненонеобходимо на българските печатари.

Разгръщам сега страниците на книжка първа от третия период на списа­нието. Погледът ми се спира на пожеланието, което съм отправил тогава към редакционната колегия: „С дружни усилия, с ум, майсторство и дръзновение да стопим онова, което се нарича изоставане на нашата полиграфическа промишле­ност от световното равнище.“

Резонен е въпросът: Стопено ли е, преодоляно ли е сега, през 2009 година, изо­ставането? – Не напълно, но в значителна степен. Без съмнение списание „Поли­графия“ има своя дял за това.

Изцяло се присъединявам към уводните думи в брой 1/2009 година:

„Списание „Полиграфия“ днес е памет и летопис, любов и носталгия, приятел и учител на поколения полиграфисти.“

Световната медия „Печат“, въпреки пророкуванията на именити капаците­ти, е жива и съвсем няма намерение да умира. Нещо повече — днес тя е особе­но жизнена. Тази констатация изцяло важи и за медията „Печат“ в България. Ето защо и днес, и утре списание „Полиграфия“ трябва да бъде на своя пост. На онези, които го списват, редактират, оформят, издават, печатат, разпространяват, пожелавам от сърце: Дерзайте! И на добър час през следващите десетилетия!

Крум Василев

Август 2009 г.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар