Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)УСПЕХ НА РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

За да се избегне подлагането на отпечатания тираж с прикладки,бяха внесени от странство няколко шприцапарати за раздухване наспециална прах, която химически изсушава печатарското мастило. Основната част на устройството се състои от приспособена прахосмукачка,която не можеше да издържи на двусменната работа на машините.Често изгаряха моторите и се повреждаше електрическата система.Разходваха се труд и материали за пренавиване на моторите, създаваха се престои на машините и трябваше отново да се прибягва довадене на прикладки. При това тези шприцапарати не осигуряваха рав-номерно разпръскване на прахта. Всичко .това пречеше да се създадеритмичност в работата на цеха.

Тримата рационализатори — инж. Вл. Карамихов и техницитеАтанас Александров и Никола, Зарев дълго обмисляха въпроса как даотстранят тези дефекти на шприцапаратите. Направиха няколко опити,но сполучливото решение лесно не се намираше. Тогава назря идеятада се конструира оригинално устройство на съвсем нов принцип нараздухване. Изхвърлиха се прахосмукачките и се използва въздухътна помпите на самите машини, като се направи специално клапанноустройство. С това се икономисват годишно 4160 киловатчаса електроенергия, така ценна за нашето народно стопанство. Специален ексцен-трик осигурява отваряне на клапана в строго определен момент, коетодовежда до правилно разпределение на въздуха. Така прахта се нанасяравномерно по целия лист, а с това се избягва и залепването на тиража.

С внедряването на новата раздухвателна система се спестява трудза пренавиване на моторите и разход на материали. Отстраниха се престоите на машините поради честите повреди и ваденето на прикладкипрез време на ремонта. Освободиха се 7 прахосмукачки, една част откоито с малко преустройство ще се използуват за почистване на маши-ните, тъй като те много се запрашват от прахта, употребявана за изсу-шаване на тиража. Останалите ще се използуват за почистване на на-борни каси и пр.

От внедреното предложение предприятието ще икономисва годишнонад 1200 лв. Като имаме пред вид и удобството и спокойствието, коетосе създаде в работата на цеха, предложението е едно много полезнодостижение на нашите рационализатори. В ДПК „Д. Благоев“, научавайки за сполучливото разрешаване на въпроса, веднага извикаха авто-рите, изпробваха предложението у тях и вече го внедряват.

Тримата рационализатори не спряха до тук. Сега замислят проектза изработване на оригинални раздухвателни системи за още 10 печатарски машини, като разработват 3 вида конструкции за различнитетипове машини. С това те ще допринесат значително за понижаване себестойността на продукцията в печатарските цехове и ще спестятценна валута на държавата.

Да им пожелаем успех!

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар