Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)
КОМИТЕТ ПО КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО

ЗАПОВЕД

Във връзка с конкурса „За най-добре илюстрираните, художествено оформени и полиграфически изпълнени книги за 1963 година

НАГРАЖДАВАМ:

I. ЗА ИЛЮСТРАЦИЯ

С първа премия 500 лева и грамота народния художник Борис Ангелушев за илюстрациите на книгите: „Бай Ганьо“ и „Пътеписи“ от Ал. Константинов — издания на „Бълг. писател“, „Принцът и просякът“ от М. Твен, „Пътища, звезди и хора“ — издания на „Народна младеж“.

С втора премия 300 лева и грамота художника Иван Кьосев за илюстрациите на книгите: „Братя Грим“ — приказки — издание на „Народна младеж“, „Един Янки в двора на крал Артур“ от М. Твен — издание на „Народна култура“.

С трета премия 200 лева и грамота художника Александър Денко в за илюстрациите на книгите: „Война на световете“ от Х. Дж. Уелс, „Владетелят на света“ от Ал. Беляев — издание па „На-родрт култура“, „Великанът и ламята“ от Анг. Каралийчев — издание на „Бълг. писател“.

С грамота художника Борис Ангелушев за обложките и книгите: „Конгресът на металите“ от Ева Лазарова — издание на „Народна просвета“, „Книга за жителите на Шилда“ — издание на „На-родна младеж“.

II. ЗА КОРИЦИ И ОБЛОЖКИ

С първа премия 200 лева и грамота художника Милка Пейков а за обложката и корицата на книгата от Тарас Шевченко, „Кобзар“ — издание „Народна култура“.

С втора премия 150 лева и грамота художника Олга Йончева за обложките и кориците на книгите: „Новели“ от Ст. Цвайг — издание на „Народна култура“, „Медицинска терминология“ от д-р Г. Д. Арнаудов — издание на „Медицина и физкултура“.

С трета премия 100 лева и грамота художника Владислав Паскалев за обложката и корицата на книгата „Млади съветски белетристи“ — издание на „Народна култура“.

С грамота художника Борис Ангелушев за обложките и кориците на книгите: Исак Бабел — избрани произведения, „Библио-тека световни поети“ — автори Иржи Волкер, Дес Максимович, Конст. Каватис, Мих. Еминеско — издание на „Народна култура“; „Тримата мускетари“ от Александър Дюма — издание на „Народна младеж“; „Септемврийци“ от Ем. Коралов — издание на „Народна култура“; „Септемврийци за септември“ — издание на БКП.

С грамота художника Александър Поплилов за кориците и обложките на книгите: „Голяма самота“ от Ив. Кржиж, „Старецът и морето“ — Ърнст Хемингуей, „Негърският квартал“ — Жорж Симео-нов, „Зъб мъдрец“ от Вил Липатов — издания на „Народна култура“.

С грамота художника Александър Денков за обложката и корицата на книгата „Светослав“ от С. Скляренко — издание на „На-родна култура“.

С грамота художника Евгени Босяцки за обложките и кориците на книгите: „Трахеобронхиална туберкулоза“ от А. Алтъпърма-ков, „Кожни болести в детската възраст“ от П. Попхристов — издание на „Медицина и физкултура“.

С грамота художника Любен Зидаров за обложката и корицата на книгата: „Съвременна испанска поезия“ — издание на „Народ-на култура“.

С грамота художника Ив. Кьосев за обложките и кориците на книгите: „Един Янки в двора на крал Артур’“ от М. Твен — издание на „Народна култура“; „Създателите на страха“ от В. Шилинг — издание на НС ОФ; „Библиотека на производствениците от текстилната промишленост“ — издание на „Техника“.

С грамота художника Петър Петринов за обложката и корицата на книгата „Владимир Илич Ленин за младежта“ — издание на „Народна младеж“.

С грамота художника Елена Маринчева за обложката и корицата на книгата „Българско народно изкуство“ — издание на „Български художник“.

III. ЗА НАИ-ДОБРЕ ИЛЮСТРИРАНИ, ХУДОЖЕСТВЕНО И ТЕХНИЧЕСКИ ОФОРМЕНИ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ИЗПЪЛНЕНИ КНИГИ

Първа премия — не се присъжда Втора премия — не се присъжда

С трета премия — 200 лева и грамота книгите: „Един Янки в двора на крал Артур“ от М. Твен — издание на „Народна култура“: „Три-мата мускетари“ от Ал. Дюма — издание на „Народна младеж“; „Принцът и просякът“ от М. Твен — издание на „Народна младеж“, Бенчо Обрешков — издание на „Български художник“; „Рибният буквар“ — издание на „Народна просвета“.

IV. ЗА НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ПРЕМИРАНИ КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛСТВА И ПЕЧАТНИЦИ

С грамота издателство „Народна култура“, издателство „Народна младеж“, изд. „Бълг. художник“, ДПК „Д. Благоев“, ДП „Г. Димитров“ и ДПП „Балкан“.

V. ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГИТЕ

Да се наградят с по 50 лева техническите редактори:

1. Иван Иванов — за книгите „Пътеводител на България“ и „Кожни болести в детската възраст“.

2. Тома Станкулов — „Народна култура“, за книгата „Един Янки в двора на крал Артур“.

3. Павел Гюров — техн. редактор на изд. „Техника“, за кни-гата „Напоителни системи в НРБ“.

4. Георги Русафов — „Народна младеж“, за книгите „Прин-цът и просякът“ и „Братя Грим“.

5. Славчо Апостолов — издание „Бълг. художник“ за кни-гата „Българско народно творчество“.

VI. ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КНИГИТЕ

За печат да се награди колективът на печатница „Балкан“ със су-мата 150 лева за книгите: „Българско Черноморие“, Франс Мазарел. календар на Химимпорт и календар на Търговската палата.

Да се награди колективът на офсетовия цех на ДПК „Димитър Благоев“ със сумата 100 лева за отпечатването на офсетовите дет-ски книжки: „Мръсният Мориц“, „Как къртичето си уши панталони“ и „Весели истории“.

Да се награди колективът на цветния печат при ДП „Г. Димитров“ със сумата 50 лева за отпечатване на книгата „Дърворезба-та на Митрополитската църква в Самоков“.

За печат — награждава се колективът на ДПК „Д- Благоев“ цех цветен печат със сумата 100 лева за отпечатване кориците и обложките на книгите: „Тарас Шевченко“, „Ленин за младежта“, „Един Янки в двора на крал Артур“, „Новели“ от Ст. Цвайг, Исак Бабел и „Фотон-ният звездолет.“

За клишета — да се награди колективът на клишегра-ф и т е в ДПП „Балкан“ със сумата 150 лева за изработване на клише-тата на календара на Химимпорт, албум Българско Черноморие и ка-лендара на Търговската палата.

За подвързия — да се награди колективът на ДПК „Димитър Благоев“, подвързанния цех, със сумата 200 лева за книгите Трайчо Костов, Тарас Шевченко, Ленин за младежта, Жана Дарк, Пеню Пенев и Септемврийци, Капитан Немо и Тримата мускетари.

Да се награди колективът, участвувал в изработването на „Иконите в България“ за изложбата в гр. Есен, със сумата 200 лева, като се разпредели по равно: техническите редактори от издателството, работници-те от печатницата и цинкографията.

Председател на управителния Председател на комитета по

съвет на СБХ: (подпис) културата и изкуството: (подпис)

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар