Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ЕДНА ЦЕННА СЛОВОСЛАГАТЕЛСКА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Обикновено се смята, че в словослагателската работа не можеили е много трудно да се направи някаква рационализация. Но прак-тиката доказва, че и там може да се направи по-малка или по-голяма рационализация с добър икономически ефект.

Такава рационализация имаме в словослагателскря цех на клончетири в печатница „Тодор Димитров“, където обикновено се работяткниги с много таблици. Особено при много натрупана работа с таблици, която трябва да излезе бързо, липсата на материал се явява голяма пречка. Освен това книгите обикновено са срочни, поради своетоестество и необходимост. Такива са случаите с набирането на цено-разписи, трудови норми и др. подобни.

За да се преодолее всичко това, др. Славе Битраков е дал следната рационализация. Тъй като книгите от този род са с еднообразниантетки във всяка страница и достигат от своя страна от 3 до 10 и повече коли, набира се само една антетка, която се матрицира и отли-ва на буквена височина. По тоя начин първо се спестява време за набор, с което се ускорява изпълнението на поръчката, второ — не сеявява липса на материали — линии и сляп материал, трето — не сеизносват линиите и буквите, четвърто — пести се манипулацията раз-пиляване на 200—1200 антетки, пето — коригира се само една антеткаи работата в другите страници се опростява, и което е най-важното —поевтинява поръчката, тъй като винаги антетките се оценяват като най-сложен набор.

При тоя начин на работа се изисква първо — да имаме книги с ед-нообразни или групи от еднообразни антетки, второ — да не се правяткраката на таблицата с линии, защото при спускане на линии от антетката надолу мъчно е пасването с матрицираната и отлятата стереотипна антетка. Преди матрицирането трябва да се предвидят съответ-но повече пунктове, тъй като имаме свиване на матрицата при отливането. Трябва да се направи предварителна корекция на антеткатаот издателството, за да не се явяват грешки след отливането.

През 1962 година по тоя начин бяха набрани 13 поръчки с около100 и повече коли от ценоразписи и трудови норми, като от словослагателския труд, който е най-ценен, бяха икономисани над 600 часа и бе ускорено излизането на книгите.

Тоя начин на работа може да се възприеме и от другите печатници при книги с подобен характер.

КНИГАТА — ЛЮБИМА РОЖБА НА НАРОДА

На 15. V. т. г. на тържествено събрание в салона на НТС с кратко слово зам.-председателят на Комитета по културата и изкуството Димитър Райков откри Седмицата на българската книга.

Поздравления от името на Съюза на българските писате-ли поднесе писателят Камен Зидаров. Той подчерта, че нашата книга е била винаги любима рожба на народа. Приветствия поднесоха от името на Президиума на научните работници Иван Унджиев и Атанас Стайков от името на Съюза на българските художници.

След това началникът на Управление „Полиграфиздат“ Вълчо Киров прочете заповед, с която Комитетът по култу-рата и изкуството и Съюзът на българските художници определят наградите за художествените и технически постижения при оформяването на издаваните през настоящата година книги.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар