Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

І-во издание на сп. полиграфия (1949 – 1965 г.)ПЛАНИРАНЕ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА

СТ. МЛАДЕНОВ – ст. плановик в Полиграфиздат

Капиталните вложения са разходи, които се извършват за придо-биването на нови основни фондове или разширяване и възстановяванена стари такива. В зависимост от начина на закупуването и от стойността им капиталните вложения се делят на лимитни и извънлимитни.

Лимитните капитални вложения от своя страна се делят на надлимитни и подлимитни. Към надлимитни се отнасят ония обекти, сметната стойност на които е равна или по-голяма от установения лимит за определеното ведомство. Подлимитни капитални вложения са обектите със стойност, по-малка от определения лимит на сътоветното ведомство.

Извънлимитните капитални вложения са обекти и инвентарни принадлежности, които имат стойност от 200 до 5 000 лева. Всички обекти независимо от трайността им, които имат стойност под 200 лева, са малоценни и малотрайни и се закупуват от оборотни средства. Над 5 001 лева са лимитни капитални вложения.

За нашето Управление лимитни капитални вложения са главно машини и уреди за оборудване на полиграфическата промишленост. В машини и съоръжения е включена стойността на самата машина, транспорта и монтажа на същата.

Машини и съоръжения, подлежащи на монтаж, са тези, които могат да се въведат в действие след сглобяването и монтирането им. Машини и съроъжения; неизискващи монтаж, са тези, които могат да се въведат в действие, без да се монтират.

Полиграфическата промишленост доставя машини и съоръжения от внос и изработвани от местно производство. Независимо от това, дали е от местно производство, или внос, същата трябва да се събере, сглоби, монтира. За местните машини монтажът най-често се извършва от предприятията-производители на същите. Много машини, местни или вносни, могат да се сглобят и монтират от специалисти от печатниците, които със същото старание и вещина извършват монтажа и на машини, прехвърлени по реконструкция от едно предприятие на друго.

Особена трудност за Управлението се явява, когато монтирането трябва да се извърши от чужди специалисти. При заявяването на машината за доставка трябва да се установи очакваната машина ще може ли да се сглоби от наши специалисти. Ако това не е по силите на нашите специалисти, следва да се отправи искане за планиране на средства за идване на специалисти от съответното производство предприятие-доставчик на машината. За монтирането на такива машини е необходимо планирането на средства. Освен лимит за монтажа трябва да се обезпечи и необходимата валута. Като се имат пред вид трудностите при отпускането на валута необходимо е да се прави много внимателна преценка за кои машини са необходими чужди специалисти. След пълни проучвания от страна на предприятията, когато видят, че всички възможности са изчерпани, тогава чак трябва да се прибегне до искане на специалисти отвън.

В строително-монтажните работи се включват разходите за строене на нови сгради, за преустройство, разширение и възстановяване на съществуващи сгради. Независимо от стойността на обекта за строителство, преустройство или разширение е необходимо първо да се из-готви проекто-сметна документация.

След изработването на проектосметната документация обектът се залага в плана за строителството по стойността в проекто-сметната документация. Досегашната практика в нашите предприятия беше такава: след констатиране на необходимостта от строителство, преустройство или разширение се искат средства и едновременно се търси по-мощта на Управлението за търсене възможности за изработване на проектосметната документация. До изработването на документациятавсички планови срокове изтичат и сеизлагат да се търсят начини да се финансира от икономията по други обекти или за сметка на други обекти, като се степенува тяхната важност.

Промени в плана могат да се нравят, но при много важни нужди, възникнали в процеса на работата. При всички други случаи трябва предварително да се изработят техническите документации, по които да се планира обектът.

Извънлимитните капиталовложения имат връзка с финансовия план на предприятието за правилното обвързване на същия. Всички обекти, предвидени за родината по стойност, залягат във финансовия план. Управлението от своя страна заявява всички обекти по доставчици, както следва:

1. Уреди (съоръжения и инструменти) от внос.

2. Уреди (съоръжения и инструменти) от местно производство.

Всички уреди, съоръжения и инструменти от внос се договарят ипредприятията са длъжни да закупят заявените от страна на Управлението пред вносните централи обекти. Местните уреди, съоръжения и инструменти се заявяват по доставчици, разпределени по производствен профил. За тях Управлението също е в договорни отношения с предприятията и всичко заявено трябва да се закупи.

В полиграфическата промишленост е уточнено, че всички договорени обекти се закупуват от Дирекция за снабдяване на полиграфическата промишленост, която се грижи за получаването и съхранението им до предаване обектите на предприятията.

В плана за извънлимитните капиталовложения са включени и уреди, съоръжения, инструменти и инвентарни предмети, които се заку-пуват от ведомствен магазин. За последните Управлението няма договорни отношения и закупуването става по преценка на предприятията.

 
11.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От архива/историята

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар