Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Изложението на надеждатаКакто се случва на всеки 2 години в края на септември, от 22 до 26 в белгийската столица Брюксел се събраха специали­сти в областта на етикетите и други ролни произвоства. Имам предвид поредното изложение Label Expo Europe.

За много от споменатите специалисти, изкушени от ролните технологии, гъвкавите опаквки и етикети, имен­но това е изложението, където намират най-много, най-по­лезна и най-добре представена информация. Самото изло­жение по принцип не е голямо. Обикновено се помещава в 5 палати, а тази година беше в 6, но за онези, които искат да съберат много информация за ролни машини, флексо и дъл­бок печат, ротощанцоване, смарт- и буклетлейбълс, то е идеалното място. Разбира се, не може в едно изречение да се събере цялото многообразие на машини, технологии, ма­териали и пр. На практика изложението предлага много по­вече: богата семинарна програма, демонстрации на маши­ни и технологии, но най-вече възможност за общуване със „себеподобните“.

Label Expo Europe е едно от изложенията от Label Expo Global Series, които се провеждат в Европа, Азия и двете Америки и от Чикаго до Шанхай се радват на огромен ин­терес сред онази особена категория, наричана на англий­ски convertors. Историята на изложението е много интерес­на, защото при създаването му през 1980 неговият дом е бил в Лондон и едва през 1985 е преместен в Брюксел. Днес Label Expo Europe се провежда на всеки две години в края на септември.

Ако се питате защо го поставям пред Drupa, Flexo, IPEX или някое друго изложение в Европа, ще ви отговоря, че за разлика от една Drupa, която наистина е изложение с тра­диции и престиж, своеобразна олимпиада за всички, заети с печатни технологии, Label Expo на пръв поглед може да мине за едно „квартално“ изложение, но реалността е дру­га. Това е едно много фокусирано, целенасочено изложение. Drupa може да бъде сравнена с Интернет — сигурен си, че нужната ти информация е там, но не е толкова лесно да я откриеш. На Label Expo няма информационен шум, няма мно­гообразието и мащаба на Drupa, но на всеки щанд ще ти обърнат нужното внимание и ще ти дадат нужната инфор­мация. Дали поради цената на билета или по друга причина, но няма мотаещи се хора, нито студенти, каквито могат да се видят в определени дни на Drupa.

Много български специалисти посещават изложението и не е рядкост да срещнеш представители на най-активни­те играчи в областта на ролните етикети. Тук е мястото да спомена, че наши сънародници има и сред изложителите.

Организаторите определиха тазгодишното Label Expo като „най-голямото изложение за етикити в света“ и отчи­тат увеличение на броя на изложителите (544 при 511 през 2007 г.), увеличение на изложбената площ, запазване на пото­ка от посетители (24 169 от 125 страни, или само с 2% по-малко от предишното изложение), продажби на 80% от из­ложбената площ за 2011 година. Казано накратко, приемат Label Expo Europe като изложение, независещо от условията на кризата. Дали обаче е така?

Посещението в Брюксел поне у мен остави малко по-раз­лично впечатление. Не присъствах на нито един разговор, не­зависимо дали между българи или чужденци, който да не за­почва и да не завършва с въпроса за кризата, спадането на продажбите и пр.

Имах чувството, че всички тук са дошли, за да потър­сят опорна точка за себе си и за своя бизнес. Производите­лите на машини — за да запълнят огромната празнина от по­следните 8—10 месеца, производителите и търговците на консумативи — за да се убедят, че лекото покачване на про­дажбите от първо и второ тримесечие на 2009 не е случай­но и временно, а наистина е първа крачка към изплуване, кли­ентите — за да проверят дали наистина има проясняване.

Самото поведение на изложителите разкриваше из­вестна несигурност, или поне така го изтълкувах аз. Дори и големите производители на машини демонстрираха приори­тетно не върховите си постижения, както е нормално да ги виждаме, а машини, съобразени с моментното състояние — по-евтини, по-малко накичени с различни устройства, по-лес­ни за настройка, работещи с по-малко макулатура и пр.

Продажби със сигурност е имало. Какви, не мога да кажа. Дори организаторите не посочват конкретна цифра, а се крият зад мъглявото „много изложители отчитат пове­че посетители и по-големи продажби на щандовете си.“ По времето на моя престой, лично аз не чух нито веднъж да бие камбанката на щанда на Nilpeter, която обикновено въз­вестява поредната сделка.

Увеличението на площта, за което говорят организа­торите, е свързано с новата палата, в която бяха събрани фирмите, представящи машини и консумативи за дигита­лен печат. Над входа на тази палата беше изписано „Digital label experience — 60 Exhibitors.“ Докато бях на посещение в палатата научих още един факт, който ме накара да свържа изложението с кризата. На щанда на XEIKON току-що беше направена продажба на изложената там машина Xeikon 3300. Клиентът, сериозен играч от Турция със солиден опит в про­изводството на етикети, сам беше дал обяснение на покуп­ката: стремеж към задържане на малките и превръщащите се в малки клиенти, които не може да обслужва с наличната техника, заради намаляващите тиражи.

Нововъведение, което не бях виждал на предишни изло­жения, беше едно поле с надписи GREEN PARK, където върху зелена настилка бяха наредени големи саксии със свежи рас­тения, а между тях бяха поставени пейки, на които уморени­те посетители почиваха с видимо удоволствие.

Иначе изложението премина като всяко друго — срещи, семинари, дискусии, демонстрации на машини и пр. Но над всичко и във всичко се чувстваше обичайната атмосфера на колегиалност, професионализъм и чувство за принадлеж­ност към тази особена група специалисти. Всъщност, може би именно това е, което отличава Label Expo, или поне ев­ропейския му вариант, от другите изложения — особеното чувство на добронамереност, на приемане на околните, на общност с тях.

Да се надяваме, че съм сгрешил в преценката си за Label Expo Europe 2009, че съм бил настроен да видя кризисно по­ведение, че съм очаквал и затова съм видял такова. Може би други колеги ще ме опровергаят, може би те са се сблъска­ли с факти, доказващи точно обратното. Нека! Аз далеч не съм апологет на кризата, макар че, ако приемем определе­ни твърдения, колкото по-често говорим за нея, толкова по-дълго ще ни гостува тя.

Всъщност много скоро ще имаме реална възможност да се убедим ще бъде ли по-различно следващото изложение, ко­ето започва след по-малко от 2 години. До следващата сре­ща в Брюксел на Label Expo Europe от 27 до 30 септември 2011 година.

 
15.10.2011.
Автор: Атанас Джажев
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар