Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Paperworld 200944 000 посетители от 156 страни дойдоха в началото на тази година във Франкфурт, за да посетят Paperworld и да научат какви са тенденциите за следващия сезон в об­ластта на хартиените и канцеларски продукти, офис обо­рудването и консумативите. Над 2000 изложители от 60 страни показаха най-новите си продукти и сключиха успеш­ни сделки с клиентите си, въпреки разгара на световната икономическа и финансова криза. Задоволството на изложи­телите се дължеше също така и на факта, че 73% от посе­тителите бяха ръководители или мениджъри на предприя­тия, взимащи самостоятелни решения за сключването на сделки. За разлика от повечето български изложения, на щан­довете присъстваха собствениците или управителите на фирмите–изложители.

За мен, като журналист, който за първи път посещава това изложение, преживяването беше изключително. Вяр­но, че азиатската инвазия във всички сфери на промишле­ността вече е неоспорим факт, но европейските гиганти с традиции в производството на пособия за писане, хартии, тефтери, календари и картички, офис принадлежнос­ти, торбички и кутии за подаръци, материали за художници и много други, сякаш бяха обединили силите си срещу нело­ялната конкуренция, залагайки на оригиналните и креативни решения, изпълнени с изящество и стил. Темата за пират­ството беше постоянно дискутирана от изложители и по­сетители. Инициативата на Франкфуртския Панаир „Messe Frankfurt against copying“ беше в подкрепа на оригиналните авторски продукти, които биват копирани непосредстве­но след изложението от производители със съмнителни ка­чества. Разнообразните продуктови групи и огромното многообразие от иновативни решения бяха толкова завла­дяващи, че беше невъзможно да се изпита усещане за каква­то и да е икономическа криза. Това потвърдиха всички за­питани посетители и изложители. Според Ролф Шифренс, управляващ директор на гиганта Faber-Castell, броят и рав­нището на посетителите на техния щанд са надминали и най-добрите им очаквания. А от Staedtler Mars GmbH & Co твърдят, че не е имало и помен от финансова криза на тех­ния щанд — толкова голям е бил интересът на посетители­те, сключили успешни сделки за закупуване.

Настроението в хартиения и креативния дизайнерски сектор също беше положително. Hahnemühle FineArt отбе­лязаха, че започват годината оптимистично, защото ори­гиналните и креативни решения никога няма да бъдат за­сегнати от сътресенията в икономиката.

Секторът на поздравителните картички също се рад­ваше на увеличен интерес от страна на посетителите. Герд Люерс, ръководител на AvanCarte GmbH, сподели, че бро­ят посетители на техния щанд е бил изненадващо голям. А шестото поред съревнование за графичен дизайн на позд­равителни картички, организирано в рамките на Paperworld, вече се очертава като трамплин към успеха за всички мла­ди дизайнери в Германия и Европа.

Но както можеше да се очаква, устойчивостта и екологи­ята бяха водещите теми във всички сектори, представени на Paperworld. Не само продуктите от областта на офис консу­мативите, но също така опаковъчните материали и салфет­ките в по-голямата си част вече се произвеждат от рецикли­рани материали. Има силна тенденция към воднобазирани мастила и цветни моливи, произведени от възобновяеми гори, които притежават добиващия все по-голяма популярност FSC сертификат. Не само материалите, но и условията при кои­то се произвеждат продуктите, както и екологичният транс­порт в бъдеще ще увеличават своето значение. Клиентите вече говорят за интелигентно опаковане и транспорт.

Едновременно с устойчивостта, в бъдеще от значение за продуктите ще продължават да бъдат ергономичност­та, удобството и лекотата при тяхната употреба.

В повечето сектори се забелязва тенденция към силните цветове, особено към зеленото и оранжевото, комбинирани с черно или жълто. Правят се комбинации и с различните нюанси на червеното, розовото и лилавото. Най-популярни в декораци­ите са графичните и флоралните мотиви, често пъти съче­тани с метални ефекти. В контраст с всичко това могат да се видят приглушени и изчистени декорации в сребърно, черно и бяло или в нюанси на бежовото. Основните стилове, опреде­лени като тенденции за 2009—2010 година от дизайнерите на агенция Bora.Herke са „Geometric“, „Slow“, „Delicate“ и „Power“.

Paperworld 2010 ще се проведе от 30 януари до 2 февру­ари. За всички, които се занимават с търговия или произ­водство на пособия за писане, офис принадлежности, позд­равителни картички, тефтери и календари, опаковки за подаръци, рекламни сувенири и т.н., както и за тези, кои­то искат да са „в крак“ със световните тенденции и моди в бранша, посещението е задължително. Защото добрият бизнесмен трябва да бъде преди всичко отлично информи­ран, да обогатява постоянно своите знания и да разширява бизнес контактите си. А франкфуртското специализирано изложение Paperworld определено предлага най-добрите въз­можности за това.

 
12.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар