Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2011И Paperworld Creative стана Creativeworld

 

Всъщност това е едно от голе­мите нововъведения, които са предвидили организаторите, а именно изваждането на кре­ативния елемент от общата рамка на Paperworld и обособя­ването му като самостоятел­но изложение. По този начин под шапката на Creativeworld ще могат да бъдат открити разнообразни принадлежности за свободното време като хар­тия за рисуване и чертане, ком­плекти за моделиране, декорация и игра, учебни помагала, акварелни, маслени и акрилни бои, четки, платна, стати­ви и други.

Според организаторите днес да направиш нещо със собствените си ръце се е превърнало в много повече от хоби и е източник на удоволствие както за по-младите, така и за по-възрастните хора. Факт е, че творческите занимания са изключително отпускащи и приятни. Рабо­тата с компютър често е твърде абстрактна и рутин­на, ето защо хората искат нещо различно. Индивидуали­зацията също играе съществена роля в налагането на тази тенденция, тъй като използвайки творческите си сили, хората могат да създават изделия, които са уни­кални, носят нещо специално и това ги прави наистина ценни.

Разбира се, отделянето на Creativeworld и позициони­рането му като самостоятелно изложение, насочено към определена група изложители и посетители, не е само­целна задача, а по-скоро адекватен отговор на отчетени през годините тенденции на засилен интерес към тази особена част пособия, отключващи креативните спо­собности и желание за творчество във всеки един от нас.

Тенденцията на засилено внимание към креативната част на Paperworld започва още в далечната 1997 г., като след всяко следващо издание на изложението интере­сът към тази област нараства с постоянни положител­ни стойности. Така нещата достигат до естественото си развитие през миналата година, когато изложители­те, желаещи да се включат в Paperworld Creative, заемат цяла зала, а броят им е 220, като 141 от тях дори не са от Германия.

Очакванията са обособяването на Creativeworld като самостоятелно глобално събитие да разнообрази при­надлежностите за свободното време, да донесе положи­телни резултати и да спомогне за още по-динамичното развитие на пазара, помагайки да се осъществят важни контакти и да бъдат достигнати нови таргет групи.

Съпътстващи мероприятия

В програмата на изложението се открояват няколко ин­тересни събития. Първото е връчването на наградата „Creative Impulse“, която е съвместен проект на Messe Frankfurt и немското списание HobbyArt. Наградата ще бъде връчена за шести път, като целта е да бъдат отли­чени постигнатите иновации в сектора.

Подготвено е и специално шоу, по време на което ще бъдат обсъдени различни насоки в бранша и как практи­чески ще можете да ги използвате в работата си, по­стигайки комбиниране на моментните тенденции с мно­жество креативни техники.

Новост е състезанието „TOPP Star Award 2011“, в кое­то ще бъдат отличени най-добрите петима креативни артисти по време на изложението.

Малко цифри

Ще отбележим и няколко интересни очаквания за изложе­нието. Организаторите вече съобщават, че за участие са се записали над 220 изложители от 20 страни и прак­тически цялата зала 4.2 е запълнена. Допълнително на съ­битието ще присъстват основни играчи като C. Kreul Künstlerfarben, ColArt, Edding, Kars, Knorrprandell, Marabu, Rayher Hobby, H. Schmincke и Rico Design.

Повече информация за изложението
можете да откриете на:
www.creativeworld.messefrankfurt.com
.

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Добави коментар