Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2011Paperworld – мястото, където се раждат тенденциите

 

Едва ли е необходимо да се за­дълбочаваме във важността и мултинационалния характер на изложението Paperworld. Най-малкото защото през 2008 г. и началото на 2009 г. то бе пред­ставено подобаващо на стра­ниците на нашите издания от тогавашния главен редактор на сп. полиграфия. Накрат­ко в това изложение ще наме­рите всичко — офис-техника, софтуер, техника за презен­тации, телекомуникация, офис-пособия, канцеларски мате­риали и хартия, ученически пособия, рекламни средства, принтери.

Именно с презумпцията, че познавате добре това изложение (ако ли не, посетете www.paperworld.messefrankfurt.com), ще обърнем по-специално внимание на новостите, както и на очакванията за актуалните тен­денции през 2011 г.

Очаква се по време на Paperworld 2011 да се срещнат хора от над 140 националности. Иначе казано, организа­торите очакват, ако не да подобрят, то поне да запа­зят същия висок интерес към събитието, т.е. над 45 000 посетители от 142 страни, над 2100 изложители от 66 страни и впечатляващата заета площ от 635 333 кв.м. Несъмнено добрата основа е налице (основните игра­чи в бранша вече са заявили своето участие), така че е напълно възможно очакванията да бъдат значително надминати.

Какво ново

Новостите са доста, затова ще се опитаме да ги мар­кираме всичките. Започваме със специалното събитие „Asia Design“, което прави своя дебют. В специално заде­лено пространство посетителите на изложението ще могат да видят последните дизайнерски тенденции от азиатския регион и да се запознаят с направленията там.

По време на изложението организаторите ще дадат възможност на прохождащи германски компании да пред­ставят своите продукти пред интернационалната пуб­лика и съответно шанса да стартират партньорски вза­имоотношения. Отделеното пространство, наречено BMWi Promotional Area, ще даде възможност на посетите­лите да разгледат продукти, създадени с иновативност и свеж подход от младите дизайнери.

Специално събитие, наречено „Memotion“, ще даде от­говор на въпроса „Как мога да запазя интелектуалната си форма?“, или казано по-друг начин очаква ви интелек­туален фитнес. В рамките на събитието ще прекарате и един „Зелен ден в офиса“, по време на който ще научите повече за тенденциите в рециклирането и опазването на природните ресурси. Както обикновено, ще бъде про­веден професионален форум, на който експерти ще да­ват съвети на посетителите по различни теми.

По време на изложението Paperworld ще бъдат връ­чени и множество накради, сред които познатите: European Office Products Awards (OPI), ISPA Product of the Year Award, Paperworld Card Award, Product of the Year.

Тенденциите

Отново от bora.herke са подготвили своя доклад за тен­денциите за периода 2011–2012 г., който ще бъде пред­ставен на Paperworld Trend Show. По време на събитие­то ще бъдат представени три тенденции с обединяващ мотив „Малкото е повече“. Всичко, което „претоварва“ продукта, ще бъде отхвърляно през следващия сезон. От агенцията обозначават три тенденции: Serene Simplicity, Charming Souvenir и Boldly Fusion.

Serene Simplicity (тиха простота) — изчистено, хар­монично и съвършено

В основата на тази тенденция е съчетаването на модер­ното с класическото. Декоративните елементи ще бъ­дат премахнати, за да отворят път на по-изчистените линии.

Charming Souvenir (очарователен спомен) — безгри­жен, свеж и очарователен

Възхитителното ретро вдъхновение се „превежда“ на модерен език, осигурявайки нежен допир и безгрижност.

Абстрактните и геометричните форми са основният акцент в тази лека и пастелна световна тенденция.

Boldly Fusion (дръзко сливане) — изразителен, младеж­ки, индивидуален

При тази тенденция на пръв поглед се сливат неща, ко­ито не могат да бъдат съчетавани. Културни влияния се срещат и смесват безрезервно. Изразителни моде­ли, ярки цветове и лъскави материали се събират в една спойка, съществувайки в хармонично съжителство.

Повече информация за изложението
можете да откриете на:
www.paperworld.messefrankfurt.com
.

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Добави коментар