Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Christmasworld 2009Човешкото въображение няма граници и със сигурност е плод на Божественото. В това се убедих по време на първо­то ми посещение на Christmasworld — най-красивото изложе­ние, което съм виждала, а мисля, че съм видяла вече доста­тъчно много. Естествено, самият профил на Christmasworld подсказва очакването за празнична атмосфера и артикули за декорация. Но това, което видях трудно може да бъде описано. За съжаление не можах да направя и достатъчно снимки — европейските дизайнери и производители, стана­ли вероятно неведнъж жертва на копиране и плагиатство по отношение на собствените им идеи и продукти от дру­ги производители, бдяха зорко над щандовете и мострите си, за да ги опазят от нежелани фотографи. Дори и официал­ната ми прес-карта не свърши работа — в повечето случаи доста настойчиво представителите на определена фирма изискваха от мен да изтрия направените снимки, веднага след тяхното заснемане. Съвсем скоро осъзнах, че това е напълно разбираемо, още повече в днешните условия на гло­бална финансова и икономическа криза. Действително, по-го­лямата част от азиатските посетители се движеха въоръ­жени с фотоапарати и стръвно оглеждаха отблизо всичко по-интересно. Затова, според мен, засилените мерки за си­гурност от страна на организаторите и самите изложите­ли, бяха напълно оправдани.

Инициативата „Празничен дух“ в парти сектора пред­ставляваше демонстрация на серия от събития, разкрива­щи типичната атмосфера на празниците в някоя държава. Този път това беше САЩ, с показаните „на фокус“ празник на влюбените „Свети Валентин“ и Хелоуин.

В зала 9.2 на Christmasworld посетителите можеха да присъстват на представянето на тенденциите за 2009—2010 в бранша (т.нар. Trend show). Дизайнерите от агенция Bora.Herke показаха цветове, мостри и материали, които се очертават като тенденции в декорациите през 2009—2010 година. Четирите основни стила са „Airy“, „Sweet“, „Comfort“ и „Obsession“. През 2009 година украсата на коледните елхи ще бъде вдъхновена от модата — играчки във всички нюанси на пурпурно червеното. Алтернатива на това ще бъде про­дължаващата тенденция, базирана на бялото, комбинирано с нюанси на кремаво, бежово или кафяво. И всичко това, раз­бира се, едновременно с бляскави гирлянди от звезди, леде­ни висулки от стъкло и малки птички. Трябва да се спомене и това, че производителите на украси за коледни елхи все по-често проектират колекциите си така, че те да могат да бъдат използвани и след коледните празници, по различ­ни други поводи. Но тъй като, когато става дума за Коле­да, у повечето хора тя предизвиква носталгични спомени от детството, това е една от причините на мода да се завръщат и много от т.нар. „ретро-украси“ — можеха да се видят дори руски матрьошки. Дизайнерите експерименти­рат между традициите и модерното. Енергоспестяващи­те LED-лампички също бяха интересен акцент в духа на „зе­лената вълна“, определяща тенденциите в почти всички индустрии днес.

Ето и моите въпроси, на които беше любезна да отговори г-жа Юта Бауман, директор на Christmasworld, в разгара на изложението.

Госпожо Бауман, днес е третият ден от изло­жението Christmasworld. Какви са Вашите впе­чатления до този момент? Доволни ли са посе­тителите и изложителите?

Юта Бауман: Мога да кажа, че впечатленията ми са поло­жителни. Изложителите са доволни от потока посетители, някои изложители вече са сключили сделки. Независимо от икономическата криза — настроението е много ведро.

Това е и вторият ми въпрос — усеща ли се влия­нието на световната икономическа криза вър­ху Christmasworld или нещата изглеждат така, както и в предишните години?

Юта Бауман: Тук кризата все още не се усеща, напротив — предприемачите казват, че са реализирали много големи продажби през декември и януари. Те са позитивно настрое­ни и това е добрата новина. Разчитат на това, че ще склю­чат много добри сделки, защото са на мнение, че точно поради кризата хората празнуват повече у дома, сред при­ятели, а не навън. А пък всички украсяват с удоволствие до­мовете си, независимо каква е икономическата ситуация.

Тъй като за първи път съм тук, съм изненада­на от факта, че има толкова много азиатски фирми, конкурентни на големите европейски производители. Очевидно обаче, има и много ев­ропейски предприятия, които са се кооперира­ли с азиатските, например, изнесли са производ­ството си в Китай.

Приятели или конкуренти са азиатските производители на европейците днес?

Юта Бауман: Бих казала, че това е естествена конкуренция. Ако се вземе предвид броят на европейските, да ги наре­чем — западните изложители — около 700, и на азиатските — около 300, може да се каже, че има равновесие...

Много от нашите изложители произвеждат в Азия, ко­оперират се с техни предприятия. Европейските фирми най-често са „творческите студиа“ — те разработват своите дизайнерски мостри и ги предоставят на изпълни­телската фирма, с която е сключен договор за тяхното производство.

Такива производители обаче нямат право да предста­вят и предлагат продуктите си тук. Само възложителят им има право да ги продава.

Вчера присъствах на презентацията на фир­ма Bora.Herke, която представи тенденциите в бранша за 2009—2010 година. Разкажете ни повече за тази фирма?

Юта Бауман: Bora.Herke е дизайнерско бюро (агенция), което работи и в други направления. Екипът проучва тенденции, на­пример в текстила, в обзавеждането за дома, в мебелното производство, в модния бранш и т.н. — и ги прилага и тук.

Следователно те посочват тенденциите в све­товен мащаб за всички производители на праз­нична украса, например...

Юта Бауман: Най-общо казано — те посочват тенденции­те в областта на декорацията, които обаче винаги рефлек­тират и върху интериорните и Lifestyle тенденциите. На­пример, ако аз знам, че тенденцията тази година ще бъде в посока на червения цвят — ще избера повече червено при декорирането, повече червено за килима или мебелите, ак­сесоарите, при порцелановите изделия, сервизите за хране­не и т.н....

Те посочват насоките, тенденциите за всички производ­ствени предприятия. Всяка фирма може да изпрати пред­ставители тук, за да се информират. Предлагаме също така и специална брошура за тенденциите (която може да се купи), организираме мероприятия с доклади, където все­ки изложител и посетител може да се информира какви са бъдещите тенденции за Коледа 2009 и пролетта на 2010 г. А сега вече и за 2010—2011 г.

Тези мероприятия, наречени „Trend Show“, на които Bora.Herke обявяват бъдещите тенден­ции в дизайна на офис аксесоари, декорациите и други, с ваша подкрепа ли се организират?

Юта Бауман: Франкфуртският Панаир (Messe Frankfurt) фи­нансира това начинание. Защото ние самите не създава­ме тенденциите. Възлагаме тази задача на професионален екип, чиято основна дейност е създаването на дизайн и оп­ределянето на глобални тенденции.

След приключването си водещото международно изложение за декоративни и празнични артикули Christmasworld 2009 отчете 30 000 посетители и оптимистично настроение за бранша, въпреки кризата. Около 1000 изложители от 38 страни демонстрираха най-новите си продукти и тенден­циите в украсите за празниците през цялата година. Про­изводството на стоки за широко потребление, представе­ни на изложенията Paperworld, Christmasworld, Beautyworld и Hair and Beauty във Франкфурт, които се проведоха едновре­менно започна годината с успех, неповлияно от неблагопри­ятната икономическа обстановка в света, регистрирайки общо над 100 000 посетители. Противно на всички очаква­ния, изложителите обявиха изпълнение на очакванията си и изключително задоволство от сключените сделки.

Следващото изложение Christmasworld ще се състои от 29 януари до 2 февруари 2010 година. Не го пропускайте — oбещавам ви отлични бизнес възможности на фона на праз­нично настроение и незабравими емоции!

 
12.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Изложения, От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар