Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови продукти и решения на drupa 2008

Xerox — нови технологии, услуги и решения

(www.xeroxdrupa.com)

 


„drupa е Олимпиадата в индустрията на графичните кому­никации и нашето представяне ще бъде за златен медал“, споделя Куинси Алън, президент на Xerox Production Systems Group. „Ще се представим като водещи в индустрията, с най-широк спектър от предложения и възможности за дос­тавчиците на решения за печат да увеличат своите печал­би от нарастващото търсене на своите клиенти“.

Печатарската индустрия все повече се адаптира към изискванията на клиентите за природосъобразен подход към предлаганите услуги. По време на drupa 2008 Xerox ще подчертае своето лидерство в тази област като компа­ния, която помага на доставчиците на решения за печат да направят своите предложения екосъобразни. За да де­монстрира десетилетния си ангажимент към опазването на природата, Xerox ще се представи с „еко-щанд“ на око­ло 3500 кв.м. Той е сглобен от природосъобразни материа­ли, включително енергоспестяващи лампи и компоненти за многократна употреба.

Компанията ще се съсредоточи върху три ключови обла­сти по време на изложението, за да подчертае конкурент­ните си предимства на пазара на цифровия печат:

• Технологични нововъведения, решения за работния про­цес и услуги за бизнес развитие. Постиженията на Xerox в тези области осигуряват навременната продукция на брошури, каталози, бюлетини, книги, опаковки и други до­пълнителни продукти, които могат да бъдат поръчани в тираж от една до хиляди бройки. Xerox ще използва съби­тието и за да направи преглед на петте десетилетия на технологични нововъведения, включително и такива, насочени към опазване на околната среда.
• Доходоносни приложения като печат на материали за ди­ректен маркетинг, книги с фотографии и фотоматери­али, опаковки и набор от специални ефекти за защитен печат.
• Възможностите печатарският пазар да стане екосъо­бразен, чрез технологии, тонери, мастила и хартия, ко­ито да съкращават отпадъците, да намаляват потреб­лението на енергия и да предпазват световните гори.

Сред нововъведенията Xerox ще представи нарастващото си портфолио от системи с безконечен формуляр, включи­телно Xerox 650/1300, подходяща за издателски приложения като книги и учебници. Новите високоскоростни техноло­гии в Xerox 650/1300 отговарят на нуждата на клиентите от висока продуктивност, а контрастните текстове и гра­фики осигуряват професионалния вид на отпечатаните ма­териали. Патентованата от Xerox система за контрол на печатния процес помага на операторите на машините да наблюдават и управляват ефективно този процес чрез сен­зорен интерфейс. Максималната резолюция е 1200 x 600 dpi, а по избор се предлага и Xerox FreeFlow® DocuSP® принт контролер.

На drupa 2008 Xerox ще демонстрира скоростта и функ­ционалността на своята 490/980 цветна система за печат с безконечен формуляр. Тя е най-бързото цветно устройство с тонер от този клас. За първи път системата бе показа­на през октомври миналата година. Xerox 490/980 печата с резолюция 600 dpi и подържа максимална скорост, както при цветен, така и при черно-бял печат, независимо от броя на използваните цветове или тежестта на хартията. Систе­мата печата със скорост от 493 изображения на минута ед­ностранно, или 986 изображения в минута двустранно.

Щандът на Xerox на drupa 2008 ще бъде разположен в па­лата 8b и се очаква да бъде посетен от повече от 100 000 посетители.

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар