Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Италианските изложения Ipack Ima, Grafitalia & Converflex 2009

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-н Корбела, кое ще бъде най-интересното съ­битие в програмата на Ipack Ima, Grafitalia и Converflex 2009? Защо нарекохте тазгодишни­те изложения „Космическо събитие“?

д-р Гуидо Корбела: Тези три изложения с международен об­хват ще покажат най-доброто в областта на технологии­те, опаковането, преработката, печата и полиграфията. Съвпадението в календара за провеждане на трите изложе­ния, което ще бъде възможно отново едва през 2021 годи­на, е уникален шанс да се получи представа за глобалната картина на това, какво е нужно да се произвежда, опакова, дистрибутира и рекламира в областта на хранителните и нехранителните продукти.

Милано — столицата на италианския бизнес, както и ней­ният изложбен комплекс, са готови да посрещнат най-голя­мото изложение за 2009. С едно–единствено пътуване до Милано посетителите ще имат възможност да се запозна­ят със световните върхови технологии във всички пазарни сегменти, показани на едно място.

Можем ли да очакваме някакви новости в тези браншове, които не бяха показани по време на „Олимпиадата“ за световната полиграфиче­ска индустрия — Drupa 2008?

д-р Гуидо Корбела: Цифрите категорично показват големия международен интерес към изложенията. 40% от изложите­лите и един посетител от всеки четирима идват от други страни. Тандемът Grafitalia & Converflex е най-професионално­то събитие в Европа след Drupa. Неговият формат, организа­ция и продължителност — само 5 дни — го правят изключител­но атрактивно за посетителите. Посещението на Grafitalia & Converflex е свързано с по-малко разходи, в сравнение с Drupa, а този фактор придобива все по-голямо значение за хората. Сле­дователно, тъй като Grafitalia & Converflex ще се проведат след по-малко от година от провеждането на Drupa, посетители­те ще имат шанса да видят развитието на технологичните иновации, представени на Drupa 2008. Grafitalia & Converflex 2009 имат всички предпоставки да предложат всеобхватен и мно­гостранен поглед върху южноевропейския и средиземномор­ския пазар. На фона на изложенията в Европа, предимството на Grafitalia се състои в това, че представя най-пълно полигра­фическите технологии, докато другите изложения се фокуси­рат само върху отделни сегменти. Това предлага на посети­телите пълноценен поглед върху технологичните решения в бранша, включително и в сферата на дигиталния печат.

Знаем, че Италия е втората водеща сила в света, след Германия, като производител на машини за опаковане. Можете ли да кажете кои са най-голе­мите и най-известните италиански производите­ли на опаковъчно и полиграфическо оборудване?

д-р Гуидо Корбела: Няма да бъде коректно от наша стра­на да отговорим на този въпрос, защото като организато­ри на изложенията ние представляваме всички изложители, независимо дали те са италиански или чуждестранни (бел. ред. — можете да се информирате за производителите от уеб сайтовете на изложенията).

Много български специалисти са заинтригу­вани от тазгодишните Ipack Ima, Grafitalia и Converflex? Можете ли да кажете за всички тях, защо си заслужава да посетят тези ита­лиански изложения?

д-р Гуидо Корбела: Разбира се, че си заслужава, и то много! Както казах и преди — с едно пътуване до Италия те ще имат възможност да видят три изложения едновременно, спестявайки време и пари. Освен това, Fiera ilano поде­ля първото място с Хановер по отношение на размера на изложбените площи. Нашият изложбен център е построен съвсем наскоро, което означава, че е оборудван с най-нови­те технологии и е проектиран в съответствие с опита, който сме натрупали от предишни изложбени центрове. Едно от неговите най-големи предимства е връзката му с линията на метрото, поради което от центъра на града се стига много бързо и лесно до него (напр. само за 25 ми­нути от Duomo — миланската готическа катедрала). Също така има много добра връзка с автомагистралите, както и с трите летища в района на Милано.

Г-н Корбела, благодаря Ви за отделеното време. Списание Полиграфия желае успех на тазгодиш­ните Ви изложения!

 
12.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар