Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ЮбилейСписание полиграфия отправя сърдечни поздравлениякъм г-н Пламен Господинов по повод шестдесетгодишния му юбилей и му желае здраве, дълголетие и още професионални върхове!

Инж. Пламен Слави Господинов е ро­ден на 5 септември 1951 г. в семей­ството на полиграфиста Слави Гос­подинов – дългогодишен директор на Полиграфическия техникум. През 1970 г. Пламен Господинов завършва техникума и продължава полиграфи­ческото си образование в Москва.

Инж. Пламен Господинов е възпи­таник на Московския полиграфически институт, днес Московски държавен университет по печата „Иван Фьо­доров“, където през 1977 г. завършва специалността „Технология на полиг­рафическото производство“.

От 1977 г. до 1982 г. работи в По­лиграфическия техникум – отначало като учител, а след 3 години като за­местник-директор по производстве­но обучение.

От месец май 1982 г. до месец януари 1989 г. работи в ДП „Офсет­график“ като заместник-директор по производствено-технически въ­проси, а след това и като директор. За кратко работи в Предпечатен Център и в СП „Българска филателия и нумизматика“. От октомври 2007 г. е ръководител направление ПТО в ИПК „Родина“ АД.

Още веднъж сърдечни поздравле­ния и пожелания за успешни години в служба на печатното слово!

Честито и за много години!

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар