Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Празникът на сп. Полиграфия – празник на българската полиграфияТази година списание Полиграфия отбелязва своя 60-годишен юбилей. Заедно със списанието тази възраст навършват и много негови читатели и почитатели. Част от тях е поко­лението инженери, завършили в бившите СССР и ГДР, доне­сли и въвели новите технологии в полиграфията, чийто ра­детел години наред е списанието. Може би сп. Полиграфия е допринесло за тяхната по-добра професионална информира­ност, както и всеки от тях вероятно има заслуга списание­то да бъде такова, каквото е днес.

Помня, че с времето общото наименование на професи­ята на работещите в бранша се промени от „графùк“ на „полиграфист“. Заслугата за това беше на по-възрастните колеги, които показаха правилните посоки за развитие и до­ведоха до натрупването и узряването на необходимостта от промени в българската полиграфическа промишленост.

През 1972 година завърши първият по-многоброен випуск българи на Московския полиграфически институт — вну­шителен по численост и качествен състав. Повечето от тези колеги са връстници на сп. Полиграфия — родени през 1949 г. — годината на създаване на списанието. За тях, как­то и за всички останали колеги–полиграфисти, родени в съ­щата година, празникът е двоен, защото те ще празнуват този юбилей заедно със списанието.

Това е и повод да поздравим, макар и с малко закъсне­ние, колегите, които съвсем наскоро навършиха 60-годиш­на възраст.

С най-искрени пожелания за здраве и дълъг живот, за ус­пехи в личен и професионален план, щастие и късмет се об­ръщаме към г-н Максим Вътев (Вега 33), г-н Данчо Павловски (Евротайп), г-н Петър Генов (БГ Принт), г-н Панайот Нейков (ПК „Д. Благоев“), г-жа Венета Димитрова (Печатница на БНБ), г-н Петър Петров (Булграф – Варна), г-жа Звезда Ара­баджиева (Е&З), г-н Марко Марков (Русенски университет), г-н Христо К. Христов, проф. Стефан Стефанов, г-н Любо­мир Луцов, г-н Красимир Илиев (Евротайп ООД), г-н Петър Стойков и г-н Румен Григоров.

Специални поздравления отправяме и към г-н Михаил Или­ев (Мисто 90) и г-н Ясен Висулчев (Форком), които навърши­ха своите 60 години в началото на 2009 г.!

А през 2009 година ще празнуват още г-н Детелин Евти­мов (Издателство Класика), г-н Стефан Славчев (сп. Поли­графия), г-н Борис Димитров (ЛитоБалкан), г-н Яне Гелеме­ров (Сампо ООД), г-н Петър Цанев (Образование и Наука), г-н Ганчо Йовчев (ХеликсПак), г-н Павел Георгиев (Издателство БолканПъблишинг), г-н Чавдар Петров, г-жа Валентина Мон­чева (Варненски Свободен университет), г-н Тинко Стоянов (Технически университет — София, филиал Пловдив), г-н Петко Царев, г-н Йордан Митев и много други!

Със сигурност сме пропуснали някого, затова очакваме да ни пишете или да ни се обадите за всеки ваш близък или познат колега, дори за себе си. Ще се радваме да се свърже­те с редакцията, за да ви поздравим от страниците на спи­санието в неговата юбилейна година!

Празникът на списание Полиграфия е празник на всички, работили и работещи в бранша!

Това е празник и за всички колеги, които смятат, че спи­сание Полиграфия е нещо повече от печатно издание — то е част от нашия професионален и личен живот!

Честита зрялост, колеги! Зрялост, постигната с труд, упоритост и непрестанен стремеж към съвършенство!

ЗА МНОГО ГОДИНИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИГРАФИЯ!

 
12.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Събития, Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар