Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Последна среща на СПИБ за 2008 годинаПоследната за тази календарна година среща на членовете на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ) за­почна с презентацията на домакините от Хайделберг Бълга­рия — Наско Кръстанов и Симеон Попов, които представи­ха пътуващата в т.нар. roadshowсгъвачна машина Stahlfold­er KH 56. Машината сгъва и обрязва, като е подходяща и за малки тиражи разнообразна печатна продукция, напр. флаери, рекламни материали и много други. Разполага с два вида пода­вателни механизми, в зависимост от тиража. Има памет за повторение на поръчки; лепилна секция и секция за „прозоръ­чен“ тип гънка. Форматът ù е 50 х 70 и може да работи с хар­тии от 40 до 200 гр/м2. Позволява перфорация и биговане.

От Хайделберг България съобщиха, че до края на година­та машината се предлага с допълнителни 4% търговска от­стъпка от производителя. Освен перфектно сервизно обслужване, закупилият сгъвачката ще получи още уикенд за двама във Виена.

Наско Кръстанов отбеляза и че своеобразен повод за домакинството на Хайделберг България е 5-годишнината от неговото управление, с което сп. полиграфия сърдеч­но го поздравява и му желае много здраве и професионал­но дълголетие!

Кристиан Велтер представи немската фирма за UVтех­нологии „IST Metz GmbH“. Седалището на фирмата е във Франкфурт. 600 служители работят в нейните дъщерни предприятия в Европа и света. Сред предимствата на UV технологията г-н Велтер отбеляза високия гланц на обрабо­тените повърхности, подобрената химическа устойчивост, както и факта, че продуктът може да бъде предаден за по-нататъшна дообработка веднага. Най-голямо приложение UVтехнологията на ISTMetzнамира в областта на опаковки­те, подовите настилки и автомобилната промишленост. С нея може да се печата върху пластмаси, метал, фолио, кар­тон, прозрачни материали и много други. Кристиан Велтер подчерта, че през миналата година са били продадени 200 ма­шини Heidelberg с вградена в тях UV технология на IST Metz.

По покана на ръководството на СПИБ, официален гост на срещата беше г-н Видьо Видев, управител на ЕкоБулПак. Той представи фирмата и говори за реализацията на колек­тивните системи за управление на отпадъците. ЕкоБулПак има вече около 3000 български фирми–партньори, сред ко­ито от печатарската индустрия той спомена фирма Де­макс. Основните браншове, които обслужва ЕкоБулПак, са хранително-вкусовият, фармацевтичният и химическият. От май 2008 в София функционира завод на фирмата за пре­работка на опаковки.

Председателят на СПИБ — инж. Петър Кънев, предста­ви новите фирми–членки на Съюза: Ю. Гагарин, Пловдив (В. Каймаканов), Интелинет-България (Бойко Панов), Велпа–Каспичан (Реджеб Илияз) и РА Фортес (Нели Петрова).

Следващата точка от дневния ред беше представена от Пламен Давидов — ново печатно издание–каталог „Полиграфия-Инфо 2009“, който се очаква да излезе през януари 2009 г.

По-късно секретарят на СПИБ — Румен Трифонов, пред­стави в обобщен вид информацията от провелия се наскоро Трети Балкански печатарски форум в Истанбул.
Многобройните организационни въпроси включваха пред­ложението за провеждане на Генералната асамблея на Inter­graf през 2010 г. в България; предложението за провеждане на ПринтКом на всеки 2 години (след 2009 г.); предложение­то до manroland България да продължат подпомагането на обучението на български студенти и ученици, показали ви­сок успех и качества в изучаване на полиграфията; договоре­ните и приети от МТСП минимални осигурителни доходи за бранша през 2009 г.; актуализирането на членския внос към СПИБ за 2009 г. и много други.

В заключение на деловата част г-н Петър Кънев на­прави изключително интересно изложение на тема „Акту­ално състояние на икономиката в България“ във връзка с настъпващата и у нас глобална икономическа криза и посо­чи някои някои механизми и бизнес идеи за нейното успеш­но преодоляване.

Срещата приключи в приятелски разговори и обмен на професионална информация между колегите.

 
10.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар