Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на INTERGRAFНа 8 юни 2007 г., в Хелзинки, INTERGRAF проведе своето годишно Общо събрание, чийто домакин беше Graafinen Teollisuus — финландската асоциация на печатарите. Ден преди това, по повод Общото събрание на INTERGRAF, се проведе и среща между директорите на европейската федерация и членовете на World Print & Communication Forum (WPCF). Срещата беше председателствана от Chris Sykes, директор на Печатарската федерация на Южна Африка и домакин на последния Световен печатарски конгрес.

Имах честта да бъда участник в Общото събрание на INTERGRAF като представител на Съюза на печатарската индустрия в България, за което бях упълномощена от ръководството на Съюза.

От 26-те федерации-членки на INTERGRAF присъстваха представители на 18 страни: България (за първа година след приемането ни за пълноправен член), Белгия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Малта, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Холандия и Великобритания, както и представителите на INTERGRAF — г-жа Беатрисе Клос — главен секретар, г-жа Анна Мари Де Носе — политически съветник и г-жа Мартина Флинк — PR и обществени въпроси.

Дневният ред включваше няколко административни точки като: вътрешна промяна в Устава, касаеща начина на приемане на новите членове, приемане пълномощията на Комитета на печатниците на защитени документи, одобряване на Доклада за дейността на INTERGRAF за 2006—2007 и Доклада на управителния съвет за 2006—2007, както и на заверените счетоводни документи за 2006, членския внос и бюджета за 2008 г.

Ще се спра по-подробно на някои от изнесените презентации и проведените дискусии, като се надявам те да бъдат полезни и интересни и за Вас.

Печатарската индустрия във Финландия

Тази много интересна и полезна презентация беше изнесена от г-н Pertti Lindroos, представител на асоциациятадомакин — Финландската печатарска асоциация Graafinen
Teollisuus.

В нея той се спря на някои основни насоки и проблеми в развитието на печатарската индустрия във Финландия, а именно — намаляване броя на печатниците и броя на ангажирания персонал в печатарската индустрия, застрашителното застаряване на населението в трудоспособна възраст, респективно в печатарството, и навлизането на готови печатни продукти от Естония и Китай.

Подробно беше представен проектът IMAGE в областта на печатарската индустрия. Смисълът на този амбициозен проект е изграждането на солиден и ефективен модел, който да направи печатарската индустрия привлекателна и интересна за младите хора.

Небходимостта от развитието и ангажираността  с този проект произтича от основния проблем в днешно време за всички страни — липсата на квалифицирана работна ръка и от факта, че повече от една трета от хората, заети в печатарството и книговезането, са на възраст над 50 години, а младите хора показват слаб интерес към отварящите се свободни позиции, представата им е погрешна и липсват знания относно печатарската индустрия.

Проектът IMAGE във Финландия стартира на 01.03.06. Администратор на проекта е Jyvaskyla Vocational Institute и главно субсидирането идва от The Finnish National Board of Education и ЕС. Съфинансиране се осигурява от федерацията на работодателите и профсъюзите в печатарската индустрия и съответните професионални институти в сектора.

Основната дейност на IMAGE проекта е организирането на посещения в печатниците за учениците от средните училища (най-ефективният начин за запознаване на младежите с индустрията!), специализирано обучение в училищата, маркетингови дейности и др. В тази връзка голямото предизвикателство е намирането на подходящи фирми-партньори.

Най-окуражителният резултат от началото на проекта е, че броят на кандидатстващите в индустрията е
нараснал с повече от 50% през пролетта на 2007 г. За периода 2006—2007 г. участие в проекта са взели
41 печатници и 150 училищни професионални съветници, а 3000 младежи са посетили печатници; публикувани са 22 статии във вестници на тема образованието и работната ситуация в печатарската индустрия, а уебсайтът има регистрирани над 120 000 посещения.

Уебсайтът на проекта е www.tyojokanakyy.fi, но за съжаление информацията в него към момента е само на финландски език. При желание за сътрудничество и черпене на информация и опит от проекта IMAGE, включително и за данни за контакти с коодинатора на проекта, може да се обърнете към г-н Румен Трифонов.

Представен беше и проектът в областта на научната и изследователска дейност Innorpint, чиято цел е да се подпомогнат малките и средните печатници в развитието на нови продукти, услуги и бизнес модели, за намирането на нови възможности за бизнес и стимулиране на научната и развойна дейност в тях. Чрез финансирането от Teke (основната финландска организация за обществено финансиране на научната и развойна дейност) печатниците, особено малките и срeдните предприятия, получават възможност за допълнителни ресурси за реализиране на своите идеи.

Бъдещето на печатните медии в дигиталната ера

Презентацията на г-н Gunter Schneider от Stora Enso, отдел Publication Papers, беше изключително интересна и имаше за предмет развитието на печатните медии и техните предимства. В подкрепа на това бяха изложени и множество примери от пазара на печатните издания в САЩ. Г‑н Schneider обобщи основните тенденции в печатарската индустрия: като общ обем печатните материали няма да намалеят, макар че като относителен обем спад ще има. За да се постигне ефективност за печатарите и за производителите на хартии и картони обаче, трябва да се затварят производствени мощности, а действащите производства да се модернизират.

Г-н Schneider разкри любопитни факти за пазара на печатни продукти в САЩ, където годишно излизат около 100 нови списания, като 60—70% от тях не просъществуват повече от година. Любопитен е и направеният експеримент с издаването на едно и също списание с няколко различни снимки на една и съща популярна личност на корицата, в резултат на което феновете купуват списанието няколко пъти, независимо, че съдържанието му е еднакво. Въпреки предричаното преди години от много специалисти загиване на печатарската индустрия след масовото навлизането на Интернет, г-н Schneider заключи, че
това няма да се случи. Напротив — пренасищането с информация в мрежата е довело до объркване и дезориентация, а списанията и вестниците са пътните ориентири в Интернет.

Графичната индустрия в скандинавските и балтийските държави — тенденции и развитие

В своята презентация г-н Esa Saarinen от Heidelberg разясни тенденциите в скандинавските и балтийските държави. Той потвърди вече казаното относно тенденцията на инвестиране в нови и ефективни машини и посочи като пример Дания, където около 100 печатници годишно биват затваряни за сметка на нарастващото модернизиране с нови и високоефективни машини, като тези произвеждани през последните години от Heidelberg и други фирми.

Печат на защитени опаковки

Презентацията беше изнесена от г-н Geert de Vries от консултантска компания AC Brains, и в нея той обясни проблемите с фалшифицирането и въведе идеята за Сертифициране на печатниците на защитени опаковки, като изяви желание за съвместна работа с INTERGRAF по проекта, но за момента този въпрос остана открит.

Съвместният проект със Cеpifine
„Печатният продукт продава“

На този проект беше отделено голямо внимание и той бе предмет на оживени дискусии.

Cepifine (Европейската асоциация за фини хартии) стартира проекта през 2005 г. и включва 13 от развитите европейски страни.

Партньори на проекта са също и компании-производители на хартия, издателски асоциации, пощенски служби, Heidelberg, MAN Roland, KBA и други доставчици.

Проектът e европейски по обхват, цели популяризирането на печатните продукти по изключително целенасочен начин и е адресиран към маркетинговите и комуникационни мениджъри на големите потребители на печатни продукти, както и към мениджърите в рекламни агенции. Проектът ще обхване целева група от 490 000 души в 13 държави и ще стартира през септември и октомври 2007 г.

Кампанията се състои от четири директни маркетингови брошури, подчертаващи рационалните и емоционалните предимства на списанията, директните маркетингови печатни материали и тези за търговски промоции и корпоративна комуникация; реклама в маркетинговата търговска преса; PR дейности и уебсайт на кампанията. Девизът на кампанията е „Вашата марка в техните ръце“ и целта е да се онагледи идеята, че печатният продукт вдъхва „живот“ на търговската марка или продукт.

Сред новите проекти, с които INTERGRAF се ангажира, е и проектът на базираната в Бирмингам консултантска компания Cavendish, която започва проучване на тема „Дигиталният печат“. То ще включва въпросници в Интернет, като участващите компании и федерации ще могат да получат безплатно копие от резултатите от проучването. Пет европейски страни ще бъдат във фокуса на проучването: Великобритания, Германия, Франция, Италия и Холандия.

 
01.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар