Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на СПИБВ навечерието на кампанията по печатане на предиз­борните бюлетини и по време на най-голямото международ­но изложение за вестникарската индустрия IFRA, Велинград отново събра членове и гости на Съюза на печатарската индустрия в България.

Домакин на официалната вечеря беше фирма Кариер, ко­ято отпразнува тържествено 15 години от своето създава­не. Президентът на фирмата — Нина Миланова се радваше на сърдечните поздравления от колеги и приятели.

Официален гост на срещата този път беше Станимир Бързашки — главен изпълнителен директор на Изпълнител­ната агенция за насърчаване на малките и средните пред­приятия в България, който представи дейността на аген­цията и отговори на възникналите въпроси от страна на управителите и собствениците на фирми-членки на Съюза.

В типичния си експедитивен стил, председателят на СПИБ и депутат в 40-то Народно събрание, Петър Кънев, премина по дневния ред на събранието, както следва:

1. Участие на членове на СПИБ в подписването на Учре­дителния договор на Балканския форум на печатарските съ­юзи (Balkan Print Forum) в Атина, на 14 ноември т.г.;
2. Регистриране на името и знака на Балканския форум в Патентното ведомство на Република България;
3. Подготовка за организираното участие на най-голя­мото международно изложение в печатарската и медийната индустрия — drupа 2008, през май в Дюселдорф, Германия;
4. Среща и установяване на делови контакти с австрий­ските печатарски сдружения за съвместни действия;
5. Участие и мероприятия на членовете на съюза в изло­жението Expo Print&Pack 2007, както и
6. Дейността на Клъстер Българска медия и печат.

По-късно, секретарят на СПИБ — Румен Трифонов пред­стави новите фирми-членове на СПИБ:
1. Интеграфик Сървис ЕООД, София, с представител Тодор Рангелов;
2. Клондайк ООД, Пловдив, с представители Димитър Кумчев и Румен Кумчев;
3. Текнолазер ООД, с. Строево, Пловдив, с представи­тел Метин Чакалов;
4. Промимекс ООД, София, с представител Георги Не­дялков и
5. Униграфика АД, Русе, с представител Николай Алексиев.

С присъединяването на тези нови пет фирми, членове­те на СПИБ вече наброяват 95 предприятия, повечето от които водещи в областта на печатарската и медийната индустрия в България.

 
03.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар