Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общо събрание на СПИБ и работна среща на КБМП

  •  
  •  
  •  
  •  


В навечерието на най-голямото световно изложение за печатарската и медийната индустрия drupa, към членовете на СПИБ се присъединиха още три фирми. На 14 май, в хотел „Аугуста“ гр. Хисар, се състояха открита работна среща на Клъстер „Българска медия и печат“ (КБМП) и общо събрание на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ).

В рамките на откритата работна среща на Клъстер „Бъл­гарска медия и печат“ бе обсъден въпросът за промяна в Етичния кодекс на КБМП, като резултат от приемането на България в ЕС и подобряването на бизнес климата в отра­съла. По темата докладва медиаторът на КБМП и председател на Етичния съвет на клъстера г-н Венцеслав Алекси­ев (Дунав прес, Русе).

В дневния ред на Клъстера бяха и текущи задачи по при­ети на предишната работна среща проекти: създа­ване на клъстерно предприятие „Учебно-производствен ре­процентър“ — докладва ръководителят на проекта г-н Кра­симир Илиев (Евротайп); издаване на Алманах „Кадрите на полиграфията“ — докладва секретарят на СПИБ и на КБМП г-н Румен Трифонов; създаване на екопредприятие с инста­лация за изгаряне на индустриални отпадъци от полиграфи­ческата индустрия с производство на енергия — докладва г-н Марин Несторов (Демакс). Обсъдени бяха и проектите „Изнесено обучение и отдих“ и „Интегрирани клъстерни ко­муникации (докладва зам. — председателят на клъстера г-н Ясен Висулчев).

Официален гост на срещата на СПИБ беше заместник-министърът на околната среда и водите г-н Чавдар Георги­ев. Той представи възможностите за финансиране на дейности, свързани с опазването на околната среда, и приори­тетите на МОСВ в посока оползотворяването на отпадъците от опаковки. Зам.-министър Георгиев съобщи, че пред­стои обнародване на ново постановление за дейностите, свързани с масово разпространените отпадъци, в това чис­ло и от опаковки, което ще замести старото Постановле­ние № 137 на Министерски съвет от 1999 г. Постановлени­ето дава нова дефиниция за лица, които пускат на пазара опаковани стоки, като в това число се включват и лицата, които въвеждат на територията на страната стоки от ЕС, поясни зам.-министър Георгиев. Нормативната регула­ция обхваща нови видове опаковки — дърво, текстил, порце­лан, за които също ще се дължи продуктова такса.

Регистрационните режими, внедряването на програ­ми за управление на отпадъците във фирмите, дължимите такси при внос на оборудване и третирането на опасни и неподлежащи на рециклиране отпадъци бяха сред най-акту­алните въпроси, които членовете на СПИБ отправиха към зам.-министъра на околната среда и водите.

Обявени бяха новите членове на Съюза: Б и П Трейд ООД, гр. Костенец (търговия с опаковъчни хартии и опаковки); Растер Павлов ЕООД, Първомай (печатница); ЕТ Полипласт, гр. Бяла черква (производство на полиетиленови, полипропи­ленови и хартиени опаковки с разрешително за преработка на полиетиленови и полипропиленови отпадъци). С присъеди­няването на трите фирми към СПИБ броят на членуващи­те вече става 105.

Обсъдена бе и програмата за тематичните срещи на представители на СПИБ за изложението drupa — по темата докладва секретарят на съюза г-н Румен Трифонов.

Домакини на официалната вечеря бяха колегите от Ap­ple Center, които представиха новото си партньорство с Punch Graphics, Гърция, за цифровите ролни машини Xeikon, CtPс конвенционални пластини BasysPrintи широкоформат­ните принтери Durst.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар