Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За Клъстера, мрежата, Европа и етикатаКлъстер Българска медия и печат (КБМП) се готви за скок в мрежата — не в мрежата на Спайдермен, драги читатели, а в глобалната мрежа! Вярвате или не, но КБМП предстои да се появи със свой електронен портал в интернет. Да, времената се менят, „правилата на играта” — също. И всичко се случва все по-бързо. Идеята може и да се окаже повод за спор — някои ще се запитат „кому е нужно”, а други ще го приемат като нещо, без което в XXI век е невъзможно да оцелееш. Неколцина са ентусиастите, заели се с реализацията на тази нелека задача, в която все още има много неизвестни. Но приобщавайки се постепен­но към европейските стандарти, по този начин полиграфическият бранш в България ще даде своята заявка за равнопоставеност при новите условия. По-бързото темпо на живот и на работа изисква и по-бързи комуникации. А един от резултатите на този проект ще бъде създаването на собствен професио­нален онлайн форум на Клъстера, в който идеи, информация и предложения ще бъдат обменяни със „светкавична” бързина.

Искам да обърна вниманието ви и на още един проект — предстои да бъде изготвен и приет Етичен кодекс на КБМП — нещо, което не бива да бъде под­минавано с лекота. Българската международна стопанска асоциация (БИБА) — една от най-авторитетните неправителствени организации в България, представляваща интересите както на чуждестранните инвеститори, така и на значителен брой големи български компании, осъществяващи дейността си според международните стандарти и имащи значим принос в развитието на българската икономика — се е заела сериозно със създаването на етични биз­нес взаимоотношения у нас. В различни сфери на икономиката малки и средни предприятия се обединяват в създаването и приемането на Кодекси за етичен бизнес. А това е нещо, което, на прага на членството ни в Европейския съюз, всички професионални организации в България осъзнават — нуждата от създа­ването на норми за саморегулация на пазара.

Ето една малка част от основните принципи, съдържащи се във всеки един Етичен кодекс:
Аз вярвам, че всичко в моята работа е подчинено на отговорността ми към об­ществото.

Ценностите, които изповядвам, ме задължават:

• Да уважавам клиентите и им гарантирам качествени стоки и услуги.
• Да бъда коректен с доставчиците и да спазвам условията на договорите си с тях.
• Да осигуря на служителите във фирмата такива условия на труд, които гаран­тират съхранението на човешкото достойнство и спазването на трудовото за­конодателство.
• Да спазвам правилата на честната конкуренция и да имам успех единствено с качествата на фирмените продукти и услуги.
• Да уважавам законите на Държавата и нейните институции, да бъда пример с фирмената култура и лично поведение.

Запознавайки се с чуждия опит и добрите международни практики в тази насока, за нас остава отговорността да създадем реално работещи правила, подходящи за специфичните български условия.

 
28.09.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар