Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Връчване на наградите „Печатар на годината“ и „Търговец на годината“На 12 май 2010 година в Национал­ната галерия за чуждестранно из­куство в София бяха връчени тра­диционните награди „Печатар на годината“ и „Търговец на годината“ за 2009 г. Наградите са учредени от СПИБ и списание полиграфия и по ут­върдена традиция се връчват тър­жествено в навечерието на 24 май.

Критериите за номиниране на фирми за наградата „Печатар на го­дината“ са:

  • ръст на производството;
  • изпълнени инвестиционни програ­ми и внедрени нови технологии;
  • постигнато и признато високо качество на продукцията, мини­мален брак, внедрено ISO 9001;
  • ефективни мерки за опазване на околната среда, внедрено ISO 14001.

Критериите за номиниране на фирми за наградата „Търговец на го­дината“ са:

  • ръст на доставките;
  • изпълнение на договорените сро­кове;
  • количество и асортимент на дос­тавките;
  • ниво на сервизното обслужване;
  • ефективни мерки за опазване на околната среда, внедрени ISO стандарти.

От тази година окончателното решение за определяне носителите на „Печатар“ и „Търговец“ на година­та се взема от досегашни носители на наградите, а това са:

„Печатар на годината“ — Вен­цислав Алексиев — „Дунав Прес“, Русе (2003), Петър Кънев — „Демакс“, Со­фия (2004), Борис Димитров — „Ли­тоБалкан“, София (2005), Пламен Пе­тков — ПК „Д. Благоев“, София (2006), Марин Несторов — „Ротопрес“, Со­фия (2007), Мариян Кенаров — „АБА­ГАР“, Велико Търново (2008).

„Търговец на годината“ — Венета Димитрова — Славей-91, София (2003), Милко Михов — Капелен, София (2004), Наско Кръстанов — Хайделберг Бълга­рия, София (2005), Симеон Доминов — Доминов Консуматив, Пловдив (2006), Стефан Вълев — manroland България, София (2007), Евгени Матеев — ЕМА, Плевен (2008).

Тазгодишни носители на награди­те станаха Иван Петков — „Стови“ ЕООД, Пловдив — „Печатар на година­та“, и Иван Вълканов — „Иван Вълка­нов Трейд Къмпани“, София — „Търго­вец на годината“.

Наградите връчиха г-н Тодор Чо­банов, зам.-министър на културата на Република България и Петър Къ­нев, председател на Съюза на печа­тарската индустрия в България.

Наградените благодариха за про­явеното признание от страна на СПИБ и досегашните носители на наградата и поеха ангажимента и в бъдеще да работят за развитието на своите фирми, а оттам и на це­лия бранш. Тържеството завърши с по чаша вино за здравето и благопо­лучието на наградените.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар