Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Банка Пиреос в подкрепа на българските компанииБизнесът е впечатляваща динамика от звуци и картини в най-новия ре­кламен клип на Банка Пиреос, с който стартира новата комуникационна кампания в подкрепа на българските компании.

Банка Пиреос залага на нестан­дартен и въздействащ клип, който недвусмислено доказва усилията да подкрепя и развива българския биз­нес. Музиката към клипа е създаде­на от различните „звуци на бизнеса“, а оригиналното музикално произведе­ние е изпълнено от Берлинския сим­фоничен оркестър.

Видеоклипът е заснет на мес­та, на които се случва истинският бизнес: фабрика за производство на стъкло, печатница, на полето — бли­зо до фотосоларни панели, в града и най-накрая на мястото, където биз­несът среща своето бъдеще — Банка Пиреос. Две от компаниите, които предоставят своите помещения за заснемане на клипа, са реални корпо­ративни клиенти на банката: Дружба Стъкларски Заводи и печатница Бил­борд Принт.

За създаването на това въздейст­ващо рекламно видео Банка Пиреос работи с двама доказани професио­налисти: режисьора Петер Клайне и композитора Кристиaн Щайнхойзер. Двамата творци приемат предизви­кателството да направят този клип и признават, че това е един от най-интересните проекти в тяхната ка­риера. 36-годишният Кристиaн Щайн­хойзер вече е постигнал множество успехи на световната музикална сцeна и е участвал в мащабни проекти като създаването на музиката за 15-ите олимпийски игри на Азия. Петер Клайне е един от най-известните и успешни немски режисьори, с огро­мен опит в режисирането на реклам­ни телевизионни клипове.

През 2011 г. Банка Пиреос планира да инвестира 300 милиона евро в кор­поративния сектор. Банката успеш­но развива своята иновативна идея за бизнес центрове, за да бъде мак­симално достъпна за своите клиенти в цялата страна. До момента Банка Пиреос разполага с осем бизнес цен­търа в София, Пловдив, Бургас, Бла­гоевград, Варна, Стара Загора, Русе-Силистра, където работят екипи от професионалисти, подготвени да кон­султират българските компании.

 
26.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар