Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

BtoB продажби в условията на кризаПо време на рецесия BtoB (Business-to-Business) търговията е инвестиция. Вие трябва да направите тази стъпка в теж­ките времена на криза, за да можете да реализирате печал­би в бъдеще. Макар че много от фирмите излизат на пазара след като рецесията е отминала, истинските победители при икономически трудни времена са тези, които вършат точно обратното. Агресивен маркетинг след оцеляване на фирмата означава, че вие купувате, след като пазарът си е възстановил стойността. Може да се чувствате добре, ко­гато печалбите ви започнат да се възвръщат, но всъщност сте пропуснали огромни възможности по време на оздравя­ването на икономиката.

Тук предлагаме 5 съвета, които ще ви помогнат да не пропускате тази възможност по време на и след настояща­та икономическа криза.

1. Култивирайте нови пазари

Макар че рецесията може да засяга основните клиенти и пазари, които обслужвате, това не означава, че Вие не мо­жете да проучите други пазари. Предлагането на Ваши­те възможности на тези пазари е важно, за да спечелите от бизнеса им по време на рецесия, а също и след това;

2. Почувствайте проблемите на Вашите клиенти

Вашите клиенти чувстват най–вероятно същия икономи­чески натиск, както и Вие. Предлагането на възможности за ново позициониране на техните продукти или оказване­то на помощ за навлизане в нови пазари Ви превръща от доставчик в партньор. Това е добре както в икономически по–добри, така и в икономически по-лоши времена;

3. Продължавайте да общувате с изгубени клиенти

При изграждане на стабилна основа за бизнес рядко може да задържите постоянно всичките си клиенти. Запознавайте както клиентите си, така и бившите си клиенти с перспективите за иновации, с новите пазар­ни възможности и тенденциите за развитие на пазара. Това е важно сега, по време на рецесия, а също и след това — по време на оздравяването;

4. Бъдите грижовни лидери

Като партньор в бизнеса Вие сте в по–добра позиция как­то в добри, така и в лоши времена. Нека клиентите Ви знаят, че се концентрирате над големия бизнес и че може­те да им помогнете да се възползват от някои от по–го­лемите тенденции в развитието на пазара. Специализира­ните и търговските издания са чудесен начин за директ­на комуникация с Вашите клиенти. Съществува широка гама от нови технологични инструменти (блогове, инфор­мация, социални медии), които осигуряват допълнителни възможности за директна комуникация с клиентите.

5. Създайте план и се придържайте към него

Ако имате план и реалистични цели, то това може да помогне не само в сложни времена, но в действител­ност и да увеличи бизнеса. Това не означава непременно ръст на продажбите през последната година, но може да означава навлизане в нов пазар, спечелване на нови клиенти или просто оставане във връзка с клиенти, ко­ито са принудени да изчакват в продължение на няколко месеца. Имайте 1– до 2–годишна маркетингова и кому­никационна стратегия, като отчитате всички небла­гоприятни икономически фактори. Вие ще бъдете в по–добра позиция в сравнение с фирмите, които просто прекъсват търговията и чакат завръщането на добри­те времена. Когато икономиката оздравее, те ще съ­бират остатъците, а Вие ще поемете клиентите, с които те са загубили връзка.

 
13.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар