Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Печатар на 2008 година“

  •  
  •  
  •  
  •  


Г-н Кенаров, тази година членовете на СПИБ Ви избраха за „Печатар на 2008 г.“. Очаквана ли беше за Вас тази награда?

Мариян Кенаров: Би било добре да е така, но всъщност беше малко очаквана за мен. Радвам се най-вече за доверие­то, което ми гласуваха хора „от занаята“. Знаем, че в нашия бранш има точни и ясни критерии кой за какво и как.

На какво дължите успехите си в работата?

Мариян Кенаров: На дългогодишния ни опит. За мен книгата няма да излезе никога от дома на българина. Ето защо, през последните години ние се специализирахме в производство­то на книги, въпреки всички негативни мнения и прогнози в тази посока. Твърдо съм убеден, че хубавата книга винаги ще има място в сърцето на читателите. Затова през по­следните години наблягаме изключително много на качест­вената изработка на твърда подвързия. Както каза и г-н Къ­нев (председател на СПИБ), направата на книга е изкуство, не е само печат. Основната ми мотивация в работата е лю­бовта към книгата. Не на последно място – печатница „Аба­гар“ дължи успехите си и на високо професионалния си екип.

Кое е най-голямото предимство на печатница „Абагар“ пред останалите печатници в Бъл­гария? Разкажете ни повече за технологиите и оборудването, с които разполагате?

Мариян Кенаров: Тъй като не съм запознат с оборудването в останалите печатници, ми е трудно да отговоря какво е нашето технологично предимство. Но както вече споме­нах, нашите усилия през последните 10 години, са предимно в книговезницата и довършителните процеси, за което на­правихме огромни инвестиции. Освен това, аз много държа винаги да сме застраховани срещу технологични аварии и проблеми, поради което разполагаме с „дублиращо“ оборуд­ване за почти всички процеси в печатницата. Но, пак ще кажа, че най-важното е екипът. Само добрата техника не е достатъчна.

За мен книговезките процеси винаги са били „голямата ми любов“. Там най-лесно се разбира как „малкото камъче об­ръща колата“. Най-неприятно е, когато при готова, завър­шена книга се окаже, че има проблем – затова тук трябва да се внимава много. При нас най-много важи шивашката максима: „Десет пъти мери, един път режи“.

Работите ли и за чуждия пазар? В кои държави извън България имате клиенти?

Мариян Кенаров: Това е много болна тема за нас през тази година. Правили сме нееднократно книги за Русия, Германия, Македония и др. В последните седем години дори мога да кажа, че работата ни за чужбина се превърна в традиция. През изминалата 2008 г. 35% от износа ни беше за Румъния. Но тази година, поради девалвацията на румънската нацио­нална валута, вследствие на кризата, нашите цени стана­ха високи за тях и ситуацията се промени. След около ме­сец в Букурещ ще се проведе техният традиционен „Панаир на книгата“, където смятаме да участваме със собствен щанд и да се постараем да възвърнем позициите си на този ключов за нас пазар.

Какви са новите предизвикателства пред по­лиграфическите предприятия в България, в ус­ловията на глобална финансова и икономиче­ска криза?

Мариян Кенаров: Икономическите закони са общи за всички. Обикновено решението в такива ситуации се търси в посо­ка на намаляване числеността на персонала, повишаване на качеството и производителността на труда. Иначе няма спасение. За съжаление, при нас също се наложи да вземем подобни мерки и да се разделим с почти 25% от служители­те. Но се надяваме на по-добро бъдеще.

Как виждате бъдещото развитие на „Аба­гар“ — Велико Търново?

Мариян Кенаров: Винаги съм бил оптимист. Желая не само на „Абагар“, но и на всички печатници да се развиват добре – както на офсетовите, така и на печатниците за опаковки.

„Абагар“ и занапред ще продължава да поддържа и дораз­вива традициите на Търновската книжовна школа. Защото за мен „голямото изкуство“ винаги ще си остане книгата.

 
14.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Актуално, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар