Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Четенето прави хората щастливиДобрият старт в живота е от определящо значение за по-късното развитие на детето — това е общото мне­ние на известни невролози и специалистите от Фонда на обединените нации за децата UNICEF. През първите месеци от живота на човека всички дразнения експло­зивно се преобразуват в мозъчна дейност. Който чете много в детска възраст, има повече шансове в училище­то и в професията и развива способности за различава­не на правилните от грешните твърдения в областта на познанието и социалната сфера. От Британската фондация за стимулиране на четенето National Literacy Trust (NLT) са установили, че подрастващите дори са на­ясно с тези взаимовръзки — децата и младежите, кои­то много четат, считат, че щастието и здравето из­пълват живота им. 83% от анкетираните 2 176 деца между 7- и 15-годишна възраст са сигурни, че четене­то спомага за това. Който не обича да чете, е на мне­ние, че щастливият живот е свързан с материалното благосъстояние.

Родителите като основен „пример (за подражание)“ в четенето

Между навика за четене на родителите и на децата им има директна връзка. Според проучването на NLT за британ­ските деца семейството е най-важният пример за подражание, когато става дума за четене. Почти 72% от 7- до 15-годишните посочват майката на първо място, 62% — бащата. Важното е, че родителите помагат на децата в из­бора на книги и често им четат. Ако родителите са „книжни плъхове“, вероятността и децата им да се развият като такива, е много голяма. За деца и младежи от социално-икономически слаби семейства, интересни примери за подра­жание са известни личности, особено спортисти — те могат чрез целенасочени кампании да влияят положително на четенето сред децата и младежите.

Книги за бебета

С цел възможно най-рано децата да се „докоснат“ до четенето Националният съюз за обществено подпомагане Booktrust започва в началото на 90-те години изпълнението на проект за стимулиране на четенето във Великобрита­ния. Оттогава насам всяко британско семейство получава преди раждането на дете пакет с книги и покана за посе­щение в местната библиотека. През първите четири години на детето се изпращат още два пакета книги. Проучва­нията на Booktrust установяват, че половината от родителите оценяват акцията като много полезна — най-вече за семейства (20%), в които преди това всички са чели сравнително малко или които са разполагали с по-малко от 20 дет­ски книжки вкъщи (30% от запитаните). При подготовката на проекта 80% от 149 анкетирани семейства са посочи­ли, че четат на децата си най-малко един път дневно.

Съществуват и интересни икономически разчети — без системата за стимулиране на четенето за британската държава възникват по-високи разходи в дългосрочен план. Пакетът Bookstart (Старт в четенето) струва около 17 евро и е направо евтин в сравнение с онези 51 до 61 евро, давани от държавата за лица под 37 години, които поради ниско образователно ниво са криминално проявени, безработни, лошо платени или с нестабилно здраве.

Инициативата „Старт в четенето“

Идеята е подета и от други страни — Белгия, Япония, Австралия, Канада. Най-голямата федерална институция в Гер­мания за стимулиране на четенето — Фондацията „Четене“ — създава сродна инициатива (по примера на английска­та) през 2008 г. В сътрудничество с партньори от печатарския бранш и хартиената индустрия, големи издателства и социални съюзи, както и с подкрепата на manroland, се предлага начин за стимулиране на четенето, който е особе­но полезен за семейства с малки деца. По време на изпълнението на проекта — 2 години — на около 500 000 семейства се предоставя безплатен „стартов“ пакет от книжка с картинки, списък с препоръчителни книги и книжка със съве­ти. Съдържащите се в него практически съвети са преведени на турски и на руски език, за да се отговори на потреб­ностите на многобройните турски и руски емигранти в Германия.

Още през 2007 г. в провинция Саксония стартира пилотен проект на националната инициатива. Събраният опит от този пилотен проект и резултатите от британското изследване са обнадеждаващи. Те показват, че 30% от роди­телите, които преди това въобще не са чели или са чели много рядко на децата си, са били мотивирани да го правят.

Мнението на специалистите от Фондация „Четене“ е, че стартът в четенето е важен и правилен инструмент за стимулиране на езика и четенето в семейства с малки деца.

Влияние на новите медии

Четенето доставя удоволствие, казват 72% от анкетираните от NLT британски деца и младежи. Добро послание, но не само за издателствата. Защото болшинството младежи предпочитат да четат „от екрана“. Две трети сърфи­рат всяка седмица из уеб страниците, половината четат имейли, блогове или посещава страници в мрежата. Учени­ците от средните училища влизат в интернет малко по-често от учениците в началното училище. Но дори 7- до 11-го­дишните потвърждават със забележително висок дял от 54% тенденцията към четене „от екрана“.

Валентина Л’Аббат
manroland | expressis verbis edition 2010
Превод от немски език
Станислава Петрова

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

От Европа и Света, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар