Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тържество на знанията в НПГПФ

  •  
  •  
  •  
  •  


На 21.05.2010 г. се състоя изпращане­то на випуск 2010 на Националната професионална гимназия по полигра­фия и фотография. То премина като празник преди всичко на българска­та наука и култура, но и на печатар­ската професия. Този ден несъмнено беше най-важен за абитуриентите и те направиха всичко възможно да го изживеят пълноценно. За тях празни­кът беше венец на годините на изу­чаване на историята на печата — от изобретяването на печатарската техника, през нейното развитие и усъвършенстване, до днешните ви­сокотехнологични дигитални кому­никационни технологии, венец на усилията им за усвояване на печатар­ското изкуство, което е тясно свър­зано със стремежа на човека да раз­пространи и предаде на поколенията натрупаните знания.

Когато един млад човек е преми­нал стълбицата на началното, основ­ното и средното образование, той има право да тържествува, да се рад­ва на постигнатото, да осъзнава своята зрялост, защото след 12 го­дини може да счита, че е стъпил на здрав основополагащ фундамент на познанието. Да, последният звънец е свързан с много вълнения — раздяла с детството, с любимите учители, с любимия клас, осъзнаване на бъдещи­те отговорности, предчувствие, че предстои по-сериозното навлизане в познанието, защото то е безбрежно...

Всичко това усетиха присъства­щите във вълнуващото слово на уче­ниците, извиращо от страниците на вестник ПолиФотоГрафия. Брой 2 на вестника е изцяло посветен на праз­ника и е произведен в гимназията от самите ученици. Гостите, получили вестника преди тържеството, изка­заха похвала за високото му качест­во. Но по-важното е, че става дума не за празни хвалебствия, а за професио­нални оценки от г-н Румен Трифонов — СПИБ, доц. Димитър Розалинов — за­веждащ катедра „Полиграфия“ в ХТМУ, г-жа Розалинова — завеждаща учебна­та част на катедрата, инж. Наско Кръстанов — управител на представи­телството на Хайделберг в България, инж. Стефан Славчев — представител на сп. Полиграфия, г-н Илия Петров от училищното настоятелство.

Тържеството започна с водос­вет, а след него дойде вълнуващото слово на директора на НПГПФ инж. Цветанка Апостолова, която връчи и наградите на най-добрите в обучени­ето. Учениците споделиха свои мисли и вълнения, стихове и песни, обагре­ни от празничните емоции и благо­дарността към учителите в края на учебната година. Учениците от 12б клас изпълниха вълнуващите песни „Клетва“ (от филма „Вчера“) и „Един неразделен клас“, което прибави до­пълнителен чар на празника.

В този момент абитуриентите едва ли осъзнават сериозните въпро­си, които стоят пред тях, но ние не можем да ни си ги задаваме: А сега накъде? Работа или висше образо­вание, а може би и двете? В Родина­та или в чужбина? За доц. Розалинов посоката е висшето образование в ХТМУ, с който гимназията има до­говор за взаимно сътрудничество. От страна на работодателите в лицето на браншовата организация СПИБ очакванията са да получат ви­сококвалифицирани кадри, а те може да бъдат удовлетворени при едно по­стоянно и тясно сътрудничество с гимназията. Подобно сътрудничест­во за момента поддържа единствено Хайделберг България. А гимназията има нужда от реално подпомагане на практическото обучение с техника и материали, с работна практика във водещите печатници.

Жалко ще е да бъде изгубен този безценен капитал — днешните випу­скници, носещи нашите ценности и добродетели, подготвени много до­бре, независимо от скромните усло­вия и още по-скромните средства на днешната образователна система.

На добър час, наши млади колеги, и успешен професионален път! Надява­ме се, че ще намерите мястото си в Отечеството, въпреки всичко! Бъде­те постоянни в старанията си и упо­рити в осъществяване на мечтите и целите си — и ще ги постигнете!

 
19.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар