Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Сервизно обслужване на manroland за испанската вестникарска група SegreВ manroland са разработени ново поколение процесори за управление на производствени процеси с най-модерна интербус технология за по-висока производителност на системите и оптимизирани възможности за диагности­ка посредством етернет интерфейси. Комфортните за обслужване пултове за управление предлагат най-нови функции за контрол и управление.

Високо качество на продукцията и по-малко прекъс­вания по време на производствения процес — модернизи­рането на процесорите за управление предоставя на пе­чатниците значително повишена производителност на системите. Така могат да се планират актуализации или затворени системи за регулиране при съществуващи ма­шини, които се подлагат на интегриране в съоръжения от най-ново поколение. Новата система за управление със съответния софтуер, комбинирана с интербус тех­нология и етернет комуникация, осигурява по-успешна ди­агностика в печатната секция. Могат да се локализират дефектни модули или определени състояния в агрегата, които се визуализират на дисплей или чрез извикване с дистанционно управление. Цялото печатно съоръжение е оптимално обвързано в мрежа посредством етернет ин­терфейси. До всички данни за състоянието на машина­та или производствения статус има централен достъп. Благодарение на разработената от manroland адаптор­на платка и предварително инсталираната и изпитана монтажна платка преминаването към новата техноло­гия отнема само около един ден за една печатна секция. Пултът за управление предлага комфорт на машиниста и функционални предимства, сензорният екран улесня­ва избора на важни функции, печатният процес и авто­матизираният производствен поток се визуализират и координират по-добре. Печатарят следи производство­то във всеки момент и има поглед върху точните стой­ности, обвързани с мастилата, овлажняването, пасера и регистъра. На 19-инчов монитор се визуализират гра­фично производствените параметри и стойностите на предварителните настройки. Системата документира съобщения, състояния на машината и аварийни сигнали. Нередностите в работата се диагностицират лесно и се отстраняват бързо или се избягват при навременна намеса.

В испанската печатница на вестници Lerigraf SL от групата Segre в област Каталуния е модернизирана ма­шина UNISET с десет печатни секции, произведена през 1996 г. За четири седмици машината постепенно е била преоборудвана от сервизни техници през деня, а през но­щта производственият процес е продължавал, както ви­наги. „Много сме доволни, че съвременната техника за управление значително повишава производителността и подобрява качеството на продукцията на машините“ — казва Карлос Дюран, технически ръководител на група­та Segre. — Скокът в развитието е най-осезателен при обслужването на пулта за управление. Обучението беше много полезно, за да се справим с промените. Нашите пе­чатари са въодушевени от централизираните функции за управление и контрол.“

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар