Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

СТР инсталациите в България 2008 / 2009 г.

  •  
  •  
  •  
  •  


Данните от таблицата показват, че в България има инста­лирани и действащи СТР инсталации (плейтсетери) за всич­ките най-масови технологии за дигитално изготвяне на оф­сетови печатни форми.

Общият им брой е 70, което за територия като Бълга­рия е един добър показател.

1. Най-популярни са термалните СТР плейтсетери — общо 41 машини — по следните понятни причини:

• най-достъпни са термалните еднослойни позитивни дигитални пластини;

• процесите на проявяване на термалните еднослой­ни дигитални пластини са най-стабилни в рамките на един сравнително широк спектър от проявители и ус­ловия на проявяване;

• голям брой производители и доставчици на термални, еднослойни офсетови пластини, които от своя стра­на могат да се обработват в смесен поток (различни марки пластини в един проявител).

2. На второ място са виолетовите СТР плейтсетери с различна мощност — общо 22 машини.

Хронологически, първите виолетови СТР плейтсетери са с маломощни лазери, за сребърносъдържащи дигитални виолетови пластини — 10 броя. Впоследствие, с повишава­не на мощността на виолетовите лазерни диоди до 60 W, за­почва разпространението и на по-съвременните плейтсе­тери за виолетови полимерни СТР пластини — 12 броя.

3. СТР плейтсетери за конвенционални офсетови пласти­ни (UVC — плейтсетери) — общо 7 машини.

Това е технологията с най-ниски експлоатационни раз­ходи в двата ù варианта: с мощна металхалогенна лампа с водно охлаждане на BasysPrint (по-старият вариант) и с мощни виолетови (405 nm) лазерни диоди на Luescher (най-новият вариант).

Поради високата цена на мощните виолетови лазерни диоди, цената на тези плейтсетери е и най-висока, но пък от друга страна животът на един такъв лазер е поне два пъти по-дълъг от този на термалните лазери.

Териториалното разпределение на СТР инсталациите в България е закономерно спрямо развитието на полиграфиче­ската индустрия в съответния район.

Основното количество СТР инсталации е съсредото­чено в София и окръга — 40 плейтсетера. На второ място е Пловдив и централна Южна България — 14 плейтсетера. На трето място са Варна — 4 плейтсетера и Североизточ­на България заедно с Русе — 4 машини. Останалите маши­ни са разпределени в някои от бившите окръжни градове на Южна България. В региона на централна Северна България и до Видин има само един СТР експонатор — в Ловеч, което съответства точно на неразвитата полиграфическа про­мишленост в тези части на страната (виж приложенията — Таблица 1 и 2).

 
12.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар