Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Подобряване на ресурсната ефективност в Ню Глобал България АДНа 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“ АД, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между МИ и „Ню Глобал България“ АД.

С реализирането на проектното предложение, „Ню Глобъл България“ АД въведе иновативен производствен процес за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон чрез въвеждане в експлоатация на aвтоматична щанц - машина за преработване на хартия и картон - 1 бр. и сгъвачно-лепачна машина - 1 бр.

Описание на процеса и приложени технологични решения: след внедряване на иновативния производствен процес операцията по щанцоване се извършва по следния начин: кашираното и изсъхнало велпапе се щанцова с помощта на нагряване, което прави картона по-мек и гъвкав и се поддава на обработка. Кашираното велпапе с помощта на датчици, които ще проследяват маркерите на материала преместват листа в правилната позиция спрямо матрицата, минава през подаваща маса на антистатична плоча, която намалявайки статичното електричество повишава производителността и намалява макулатурите. Настройката се извършва автоматично. Материалът се позиционира между 2 плочи – подвижна плоча (долен тигел), задвижвана с гърбичен механизъм и горна плоча (тигел с вакуум). С помощта на нагревателна система долната плоча се нагрява, от което се нагрява и целият положен върху нея лист, вдига се нагоре с листа и чрез натиск се изрязва изделието. Горната плоча е оборудвана с нож, който ще извършва операцията по щанцоване на вече нагретия и размекнат материал и 2-ра секция инструменти за почистване на отпадъка (включваща напречни греди, игли и подпори). Чрез шанцоването с нагряване се избягва риска от напукване.

След внедряване на иновативния производствен процес операцията по сгъване се извършва по следния начин: листовете материал се подават с висока скорост с подаващи конвейери и ролкови направляващи устройства, които позиционират материала по най-подходящ начин. Първо се извършва пречупване (извършване на прегъване под автоматично настройващ се ъгъл), а след това посредством сгъващи и повдигащи се ремъци се осъществява сгъване с висока скорост, при което няма риск от разкъсване на материала, тъй като той няма да бъде захващан в конкретни точки.

Технически и технологични характеристики на процеса: при щанцоването прилагано в момента в България е необходимо използването на по-плътен материал, с оглед минимизиране на риска от нежелани деформации. „Ню Глобал България“ АД щанцова кашираното велпапе (велпапе със залепен на него напечатан лист). Най-ефективният метод за намаляване дебелината на използваните материали в производствения процес е подгряването на материала преди и по време на самото щанцоване. Иновативният производствен процес, който е внедрен, включва щанцоване чрез нагряване.

Иновативно каскадно сгъване без използване на механични куки, позволяващо използването на тънки медии - Иновативният производствен процес, който е внедрен, включва операция по сгъване, която се извършва по иновативен за България начин: листовете материал се подават последователно с висока скорост с подаващи конвейери и ролкови направляващи устройства, които позиционират материала по-подходящ начин. Извършва се пречупване (извършване на прегъване под автоматично настройващ се ъгъл), а след това посредством сгъващи и повдигащи се ремъци се осъществява сгъване с висока скорост, при което няма да има риск от разкъсване на материала, като стените на кутиите ще се огъват по зададената от ремъците форма, по вече направените бигове, направени по време на операцията по щанцоване. Цялата операция по сгъване се извършва с изключително висока скорост, без престои и време за настройка. Операцията по сгъване се различава от сега използваната в страната за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон по това, че за извършването й няма да бъдат използвани механични куки, които да захващат в 6 или 4 точки долното дъно на кутията, да го издърпват, да вдигат кутията и я обръщат назад.

Елиминиране на статичното електричество генерирано при подаване на материала - статичното електричество е причина за намаляване на производителността и увеличаване на макулатурите. Mоже да доведе до забавяне в сроковете за изработка и влошаване на качеството. За да се елиминира статичното електричество, подаването на материала към подгряващите плочи, се осъществява чрез преминаване на листа през антистатична плоча, която да отнеме заряда на медиите.

Използвани суровини и спестявания на суровини и спомагателни материали: използваните суровини за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон са следните – картон, велпапе, мастило, лепило, УВ лак. Иновативният производствен процес, който е внедрен в резултат на настоящия проект ще подобри ресурсната ефективност на компанията, тъй като допринася до намаляване на суровините, които се използват в производствения процес на единица изделие. Новият производствен процес спомага за използване на по-тънки медии - хартия, картон и велпапе, което ще намали необходимото количество за единица продукт; шанцоването с нагряване елиминира риска от напукване на медиата, поради отпада необходимостта от използване на UV лак за производството на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон, тъй като функцията на УВ лака е за заздравяване и предпазване на медиата от разкъсвания и механични наранявания. С внедряване на иновативния процес отпада необходимостта от допълнително заздравяване на медиите, което ще доведе до предотвратяване работата на инсталацията за сушене на УВ лак при производството на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон. По този начин се постига намаляване на емисиите отделяни в атмосферата, както и намаляване на опасното химично вещество - УВ лак.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата сума на инвестицията е 1 398 418,45 лв., без включен ДДС, от които 978 892,91 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 419 525,54 лв. собствено съфинансиране.

Реализацията на настоящото проектно предложение ще доведе до увеличение на производствения капацитет на кутиите и кашоните от вълнообразен картон с 96% и производствения капацитет за сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон с 97%.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар