Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

НПГПФ изпрати 85-тия си випуск ученициСамо ден преди Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост — 24 май — Националната професи­онална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) тър­жествено изпрати своя 85-ти випуск ученици — випуск 2008.

Създадено в далечната 1923 година, основател и пръв директор на училището е Александър Македонски — високо­интелигентен и образован българин, който по същото вре­ме е и директор на Държавната печатница. За своята вну­шителна 85-годишна история, единственото в страната ни държавно средно училище за подготовка на кадри в об­ластта на полиграфията, фотографията и графичния ди­зайн, преминава последователно през следните етапи на развитие: Средно училище за книгопечатане и графически изкуства; Държавно средно училище за книгопечатане и графически техники; Държавно средно графическо училище; На­родна графическа гимназия; Техникум по графика; Техникум по полиграфия и фотография и Средно училище по полигра­фия и фотография, за да стигне до днешната Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, отбе­лязваща вече своята 10-годишнина.

В словото си, по случай тройния повод за празнуване, ди­ректорът на НПГПФ инж. Цветанка Апостолова, каза: „Да бъдеш възпитаник на Националната професионална гимна­зия по полиграфия и фотография е гордост и достойнство. Днес празникът е на всички ни!“. Министърът на култура­та проф. Стефан Данаилов изпрати поздравителен адрес, който беше прочетен на тържеството. Гости на празни­ка бяха кметът на район „Триадица“, представители на ръ­ководството на ИПК „Родина“ и фирма Аримпекс, полиграфи­сти, бивши учители и възпитаници на гимназията.

През учебната 2007/2008 г., с решение на Педагогиче­ския съвет на НПГПФ, бяха предложени за специални сти­пендии трима ученици от специалност „Полиграфия“: Цве­тан Владимиров Найденов от 12 а клас, Теодора Цветанова Димитрова от 12 б клас и Светла Тенева Георгиева от 11 б клас. Средствата бяха осигурени от фирма manrolandБъл­гария, а изплащането се извършваше със съдействието на Съюза на печатарската индустрия в България (СПИБ). Ръко­водството на НПГПФ изказва сърдечна благодарност на г-н Стефан Вълев и фирма manrolandБългария, както и на цялото ръководство на СПИБ!

От 16 юни 2008 г. започва приемът на документи за но­вата учебна 2008/2009 г. за дневна и задочна форма на обуче­ние (вж. сп. Полиграфия бр. 2/2008, стр. 54).

Ще бъдат приети две паралелки в специалност „Поли­графия“ и по една паралелка в специалностите „Фотогра­фия“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар