Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Когато сигурността и качеството на живот вървят ръка за ръкаНа 14 ноември 2017 г. съвместното дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД (с акционери „Печатница на БНБ“ АД и „Обертюр Фидюсиер“ САС) отбеляза четири години успешна дейност. Отваряме скоба, за да подчертаем, че става въпрос не за каквато и да е дейност, а за производството на банкноти . Всъщност едва ли някой от бранша, а и извън него се е съмнявал, че комбинацията от опита и професионализма на екипите от „Печатница на БНБ“ АД и „Обертюр Фидюсиер“САС ще изведе дружеството на друг път, освен на пътя на успеха. А той, както е известно, е резултат от много фактори, най-важният от които е човешкият капитал.

От 2013 до 2017 г. дружеството е увеличило производствения си обем от 60 млн. на 1 млрд. банкноти1. За четири години е увеличен – от 50 на 240 души, и броят на операторите. И всичко това в ситуация на перманентен недостиг на кадри в бранша и в другите отрасли на икономиката в България!

Производствената дейност в „Обертюр Фидюсиер“ АД включва предпечатни, печатни и довършителни процеси. Тук обаче изискванията са много по-различни. Основната дейност на предприятието е печат на банкноти и тяхната обработка, затова и високото качество на труда и сигурността на работния процес са задължителни за всички етапи на производството. Строгият охранителен режим и ограниченият достъп в сградата свидетелстват за високите нива на сигурност, задължителни за подобен род дейност. Това обаче не създава напрежение, а усещане за ред и спокойствие. Производственото пространство е проектирано така, че да предоставя необходимите условия за плавно протичане на технологичните процеси и за комфорт на работещите: работните потоци са разчетени до последния детайл, в подреждането и монтажа на машините личи професионалния инженерен почерк, подовете и стените са решени в подходящи спокойни цветове, а климатичните инсталации поддържат нужните параметри на чистота, влажност и температура на въздуха. Удоволствие е да се работи с добре поддържаната и сервизирана техника на най-добрите производители в света на високоспециализирани машини за банкнотопроизводство Komori и KBA. Тази среда създава приятен работен климат, гарантиращ високото качество и сигурността на произведените банкноти.

Предприятието има електронна система за контрол на качеството и проследяване на продукцията. Всеки лист притежава уникален код, който се проследява на всички етапи – от предпечата през печатното производство до излизането на готовата продукция.

На фона на намаляващите тиражи в останалите сфери на полиграфическата индустрия тук тиражите, скромно казано, са големи, понякога продължаващи дни, седмици, дори месеци. Заради големите обеми производството е организирано на трисменен непрекъснат режим на работа. Клиентите не се сменят често – поръчките са осигурени за няколко години напред, което позволява дългосрочно планиране на дейностите.

За да гарантира 100% качество на продукцията, мениджмънтът на „Обертюр Фидюсиер“ АД непрекъснато работи за подобряване условията на труд и технологичната база на предприятието. В тази посока е и поредицата от инвестиции в кадри, машини, оборудване и съоръжения. Пример за това е предстоящото изграждане на втора линия, която ще увеличи двойно обема на банкнотопроизводство.

Основен акционер в предприятието (освен държавната собственост на БНБ) е френската фирма „Обертюр Фидюсиер“ САС. Затова и работещите в „Обертюр Фидюсиер“ АД имат привилегията да надграждат професионалните си умения във Франция, както и да развиват своите езикови компетентности във Френския институт в България. Съвместно с Френския институт дружеството поема и езиковото обучение и летните лагери на децата на своите служители и работници. И това не е всичко!

Въпреки прекрасните условия на труд и невероятната кадрова политика, подобно на повечето фирми в страната, а и във Франция и в целия ЕС, „Обертюр Фидюсиер“ АД се изправя пред проблема с липсата на професионална и качествена работна ръка. Причина за това е стремглаво разрастващата се производствена дейност на предприятието. За решаването на този проблем мениджмънтът е предоставил необходимото финансиране, а екипът на отдел „Човешки ресурси“ е в процес на разработване на комплексна програма, насочена към осигуряването на качествени кадри2.

Социалната политика на „Обертюр Фидюсиер“ АД

Днес в дружеството се чувства далновидността на мениджмънта или по-точно ефектът от решението му да наема, и то по време на кризата от предходните няколко години, не просто хора, а добри специалисти, които и днес продължават да работят там.

Основният процент от назначените работници и служители в „Обертюр Фидюсиер“ АД са възпитаници на Националната гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). В действителност кръгът на източниците за набиране на кадри е по-широк и включва както други средни и висши учебни заведения, така и подразделения на борсата по труда и предприятия със сродна сфера на дейност. Единственото изискване е кандидатите да имат средно (общообразователно или специално) или висше образование и желание за кариера в сектора.

В посока на кариерното развитие, а и заради спецификата на работа, в „Обертюр Фидюсиер“ АД се грижат за всички, които искат да повишат своята квалификация или образователно ниво3. Системата от стимули включва както задължителния отпуск за очни занятия и изпити, така и обучение на работното място (в предприятието), а за показалите високи резултати в работата – и специализация във Франция.

В името на запазването на традициите и създаването на потомствени професии Дружеството, съвместно с Френския институт (в България), се е погрижило за възможността децата на работещите и служителите да посещават безплатни курсове по френски език (във Френския институт), както и да бъдат включвани в летни лагери, разходите за които се поемат от „Обертюр Фидюсиер“ АД.

Разбирайки механизма на правенето на бизнес в условията на динамично променящия се пазар, „Обертюр Фидюсиер“ АД са създали собствена рецепта за успешен бизнес модел. Затова освен в съоръжения, машини и оборудване продължават да инвестират в дейности, насочени към повишаване социалните стимули за своите кадри. В процес на разработване е и се прилага успешно социална политика, реализирана със средства на дружеството и с идеята работещите да са „една глава над останалите“, защото освен всичко друго работата в предприятието е и въпрос на престиж.

Системата от социални дейности, която ръководството на дружеството гарантира на хората си, включва както стимули за повишаване на професионалното им и личностно израстване, така и бонуси за постигнати резултати в работата, като:
• специализация и обучение във Франция;
• обучения в езикови курсове към Френския институт в България (за служители и работници и техните деца);
• летни детски лагери;
• висока (за стандартите на РБ) заплата с бонуси (на всяко тримесечие) за постигнати високи производствени резултати;
• допълнително здравно осигуряване;
• гарантиран отпуск на служителите и работниците за периода на следване във ВУЗ;
• задължителни почивни дни по време на националните празници на РБ;
• бонуси за полагаемия годишен отпуск (два пъти годишно);
• коледно-новогодишни бонуси;
• безплатна храна за работещите/служителите от нощната смяна и храна на преференциални цени за работещите/служителите от първата и втора смяна;
• ваучери за храна;
• посещения на културни мероприятия.

Списъкът от социални стимули продължава да расте съобразно законовите практики на Република България, идеите на отдел „Човешки ресурси“ и целия екип на „Обертюр Фидюсиер“АД.

„За нас печатарят е издигнат в култ“ – обяснява причината за ангажираността на дружеството към работниците и служителите изпълнителният директор на „Обертюр Фидюсиер“ АД – Георги Симеонов, и уточнява, че зад успехите на предприятието на българския и чуждия пазар стои сериозната работата по подбора и възпитаването на трудови навици в младите хора, които постъпват при тях. А те, както и дисциплината, са задължителни за място като „Обертюр Фидюсиер“ АД.

Оказва се, че за да работи ефективно в банкнотопроизводството, човек се нуждае от около година време за обучение. За да стане обаче истински специалист в своята област, са му необходими три и повече години.

В печатницата не крият, че част от всичките 240 човека, които работят при тях, са хора от други сфери на икономиката – химици, икономисти и т.н. Липсата на теоретични познания за спецификата на работните процеси е решена с договорни отношения между „Обертюр Фидюсиер“ АД и НПГПФ, по силата на които желаещите да се квалифицират имат правото да посещават задочни курсове в гимназията.

Това далеч не е всичко, което се прави в „Обертюр Фидюсиер“ АД. Във връзка с изграждането на втора производствена линия мениджмънтът на дружеството планира да наеме работници за довършителните процеси – дейност, която по мнението на специалистите в бранша е една от трудните заради спецификата на хартията за печат на банкноти. По всяка вероятност наемането на нови хора няма да е лесно, но с модела на кадрова политика и най-вече с доказаната във времето чисто човешка страна на взаимовръзката работодател – служители, „Обертюр Фидюсиер“ АД със сигурност ще успее да реши проблема с „глада за кадри“ в своя полза4.


[1] На 15 май 2017 г. съвместното дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД с акционери „Печатница на БНБ“ АД и „Обертюр Фидюсиер“ САС получи акредитация от Европейската централна банка за печат на евро банкноти на територията на Република България. Малко след това беше отпечатана и първата пробна партида евро банкноти с номинал 50 евро. 
България е единствената страна в Източна Европа с предприятие, имащо правото да печата евро банкноти. С получената акредитация от ЕЦБ „Обертюр Фидюсиер“ АД вече е пълноправен участник в търгове на централните банки от еврозоната за производство на евро банкноти. ЕЦБ гласува доверието си за отпечатване на евро само на печатници, покриващи критериите за сигурност, технологичен капацитет и качество, условия на труд и опазване на околната среда.

[2] Първата част на материала е публикувана в бр. 5/2017 г. (12-13 стр.) на сп. полиграфия.

[3] 50% от работещите в „Обертюр Фидюсиер“ АД са със средно специално образование, 30% – с висше, и 20% – със средно общообразователно.

[4] Втората част на материала е публикувана в бр. 6/2017 г. (14-15 стр.) на сп. полиграфия.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар