Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Книгата „2060“ бе затворена в капсула на времето за 50 годиниНа 23 юни 2010 г. в Националната биб­лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бе затворена капсула на времето, ко­ято ще съхранява книгата „2060“ в следващите 50 години. В капсулата поколения

има вграден специален таймер, кой­то ще отмерва петте десетилетия. Ключът от капсулата бе официално връчен на директора на Национална­та библиотека проф. Боряна Христо­ва и ще бъде съхраняван и предаван от директор на директор до 2060 г.

Книгата „2060“ съдържа всички мнения и коментари за развитие­то на света до 2060 г., публикувани от граждани в блога http://2060.bg/, който бе затворен през април т.г. 640-те страници на книгата са от рециклирана офсетова хартия, а ко­рицата е кожена с метален обков.

Електронният таймер на капсу­лата е с матрица за обратно броене, която започна да отчита от 26 298 720 — равностойността на 50 го­дини в минути. Самата капсула тежи 500 кг, изработена е от термообра­ботен гранит, стъклото е триплекс с песъкострой.

Книгата бе поставена в капсу­лата от Даниела Петкова, изпълни­телен директор на Пенсионно Осигурителна Компания „Доверие“ АД. Таймерът бе включен от осемгодиш­ната Илиана и десетгодишната ù сестра Тоника, носителки на награ­дите Медната монета (на журито) и Телевизионната монета (на публи­ката) на конкурса „Златната монета ‘09“ (Zecchino d’oro) в Болоня.

На събитието присъстваха ре­дакторите на проекта в почти пъ­лен състав — Виргиния Захариева, Ге­орги Лозанов, Бойко Василев, Петър Кънев и Любо Ноков. „Аз съм медиен човек. Преди 50 години нямаше те­левизия и изобщо не бе възможно да си представим съществуването на медийния човек — каза Георги Лоза­нов. — За 50 години преминаваме през много революции, без дори да ги ос­ъзнаем.“ Бойко Василев подчерта, че „книгата, която днес затваряме, не е фантастика, а археология за оне­зи, които ще отворят капсулата, за да прочетат това, което ние сме си представяли за тяхното време.“

„Тази година чествахме 50 години от първия човешки полет в космоса, а след 50 години ще отбележим 50 го­дини от пътуването на първия кос­мически турист. И този турист е пенсионер“ — каза Петър Кънев, при­помняйки, че „2060“ е социален про­ект на Пенсионно Осигурителна Ком­пания „Доверие“. Целта на проекта бе да направи снимка на днешните ни предположения за това, как ще се променят светът, хората и живо­тът през следващите 50 години.

ПОК „Доверие“ е компания, която се грижи за бъдещето на 1 300 000 българи и счита за важно споделяне­то на надеждите и тревогите на хо­рата за това, какво ще се случи след години.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар