Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Изявление

 •  
 •  
 •  
 •  


Във фирма Гед вече неколкократно получихме въпроси и коментари, които ни дават основание да направим извод, че информацията относно общото състояние на Eastman Kodak, както и нейното представяне на българския пазар , са обект на интерпретации и некоректно използване.

Финансовото състояние на Eastman Kodak е обект на множество спекулации в резултат на финансовите резултати, публикувани от фирмата, на борсите в края на предишното тримесечие, както и на различни анализи и изявления на борсови анализатори.

Финансовите резултати от това тримесечие вече опровергаха всички слухове и страхове какво ще се случи с Kodak, като еднозначно се доказа растеж във всички бизнес сфери, намиращи се в ядрото на компанията, отбелязвайки общ ръст от 13%, като част от този показател е ръст от 89% в решенията за печат на опаковки и 40% ръст в продажбите на серията Prosper Press. Забелязва се намаление на общите приходи от 17% в сравнение със същия период на миналата година, но внимателният анализ показва, че от тях 12% са като резултат от еднократната продажба на лиценз за патент в миналата година, който няма да се повтори, а останалите 5% са в резултат на планирани намаления на пазара на дигитални фотоапарати с 25%. Всъщност главното притеснение на пазарите не беше позицията на Kodak на пазара, нито потенциала на продуктите на фирмата да генерират приходи, а кешовата наличност и по-точно дали тя е достатъчна, за да може Kodak да покрие своите краткосрочни задължения. Кешът на фирмата към 30 септември 2011 е бил $863 милиона и се очаква да достигне $1.4 милиарда до края на годината. Като резерв Kodak има портфолио от патенти и лицензи, които се оценяват на близо $3 милиарда, които могат да бъдат продадени поотделно или като пакет на компании като Google например, които са проявили интерес. 2011-а се очаква да бъде пикова година на кешовите инвестиции от фирмата във връзка с инвестициите в разработването на нови продукти и вътрешно преструктуриране, като през следващата година се очаква тези инвестиции да намалеят драстично – поради въвеждане в продажба на съответните продукти и генериране на печалби от реализацията им, както и завършване на трансформацията на компанията.

Въпреки че това са отделни елементи от цялостната дейност на фирмата, те показват еднозначно, че фирмата е в период на стабилен растеж и нейните продукти са с дългосрочен потенциал за реализация. Това допълнително се доказва от обръщението, което публикуваме под тази статия на г-н Антонио Перез, CEO на Kodak - към служителите на компанията, където той обръща внимание на всички направления на Eastman Kodak и финансови резултати от тях.

Интерпретацията на финансовото състояние на дадена фирма, както и нейната позиция на борсовите пазари, е материя, към която трябва да се подхожда внимателно и с разбиране за цялостната ситуация и нейната динамика. Пазарните индекси и цените на акциите на дадена фирма се влияят предимно от спекулации, като тяхното краткосрочно движение не може да се смята за дългосрочна прогноза. До нас достигна информация, че наши конкуренти целенасочено подбират отделни цифри и изявления от баланса на Kodak, както и от медиите, и ги интерпретират некоректно, като дори се разпространяват слухове, че Eastman Kodak е пред фалит. Това становище не се базира нито на факти, нито на задълбочен анализ на динамиката на развитие на Kodak и би могло да доведе до подвеждане и манипулация на пазара, което е в разрез с добрата търговска практика и с лоялната конкуренция.

Обект на некоректни интерпретации и изявления също така е разпределението на праватана Kodak Graphic Communications Group на българския пазар. Въпреки твърденията на различни фирми, че имат правата за поддръжка, сервиз и обслужване на оборудване на Kodak, Гед ООД отново напомня ясната позиция, че тя е единствената официално оторизирана от Kodak фирма с обучени в Kodak инженери за обслужване, сервиз и поддържка на оборудване и софтуер с марката Kodak. Това може да бъде потвърдено по всяко време директно от компанията чрез писмено становище. Твърдения, че други фирми освен Гед ООД могат да извършват която и да е от посочените дейности по-горе са неверни и също са в разрез с добрите практики и лоялната конкуренция и накърняват доброто име на Гед ООД, като оторизиран представител на Kodak Graphic Communications Group. Бихме посъветвали фирмите, които имат контакт с доставчици, различни от Гед ООД, предлагащи им сервиз, поддръжка, профилактика, обучение и др. подобни дейности, свързани с марката Kodak, да поискат официално становище, издадено от Kodak, което удостоверява наличието или липсата на права на дадената фирма да извършва споменатите дейности, а и в същото време да сигнализират на фирма Гед за това.

Писмо на г-н Антонио Перез, CEO на Eastman Kodak до служителите на корпорацията

„Уважаеми колеги,

Ако бих могъл днес да напиша заглавие на новина за Kodak, която да се появи във вестниците, щях да напиша следното:

„Kodak постигна сериозен напредък в дигиталната трансформация в несигурни времена”.

Заглавието, за мен, отразява напълно резултатите на Kodak за третото тримесечие на 2011г. Резултатите показват при едно по-задълбочено проучване значителен напредък в растежа на нашия дигитален бизнес, като се изправяме и пред много предизвикателства с някои от нашите основни парични потоци.

Резултатите също така показват, че Kodak приключи 3-то тримесечие с $862 млн. в брой в банката, като се очаква до края на годината да бъдат $1,3 до $1,4 млрд. в брой – това е преди продажбата на нашите патентовани дигитални продукти, което съществено ще увеличи нашето парично салдо. В този ред на мисли, сме доволни от напредъка, който сме направили относно продажбите на патентовани продукти. Уверени сме, че стойността на тези патенти, която представлява едва 10% от всичките патентовани продукти, с които разполагаме, ще бъдат признати на пазара и съществено ще увеличат приходите ни. Важно е да се отбележи, че 2010-а и 2011-а са пикови години за използването на пари в брой за преструктуриране на нашия бизнес. Добрата новина е, че през 2012 г. очакваме тези разходи да намалеят значително, вследствие на осезаемите подобрения на рентабилността в потребителските и търговските мастилено-струйни продукти, както и при цифровите апарати. Накратко, чувстваме се уверени, че ще осигурим необходимите ресурси да довършим успешно преструктурирането си в една печеливша, стабилна дигитална компания.

Продажбите 3-то тримесечие са $1,462 млрд., което е със 17% по-малко в сравнение с 3-то тримесечие на 2010г. Но нека погледнем по-задълбочено. През 3-то тримесечие на 2010 г. Kodak е отбелязал печалба от $210 млн. от патентовани продукти. С изключение на тaзи еднократна печалба преди една година, както и 25% спад на продажбите на цифрови камери и апарати, като това е резултат от стратегическото решение на Kodak да замени обема на продажби за по-добри печалби, през третото тримесечие се бележи 3% растеж на продажбата на цифровите продукти. Нещо повече - този нов подход доведе до повишение на печалбата от $53 млн. при дигиталните продукти. Това също допринесе за подобряване на брутната печалба на компанията с 3%, с изключение на продажбите за патентовани продукти от 2010г. и по-високите разходи за суровини, което е още едно доказателство за по-високата ефективност на работа.

Четирите основни направления: мастилено-струйни продукти за крайни клиенти и продукти за бизнеса, решения за печат на опаковки и решения софтуер за работен поток компенсират спада в продажбите на цифрови камери. Продажбите на групата са се увеличили с 13%, които са в резултат от 44% ръст в продажбите на мастилено-струйни решения и мастила за крайни клиенти, както и 89% ръст в решенията за печат на опаковки. Важно за потребителите на мастилено-струйни принтери е успехът в изграждането на база от инсталации на достатъчно принтери, за да достигнем ключов момент в 4-та третина - до положителна брутна печалба в този бизнес, като основен фактор ще бъде печалбата от продажба на мастило. И в двете направления, клиентите ни продължават да приемат радушно нашата революционна технология, като темповете ни на развитие са най-добрите на пазара.

В частта мастилено-струйни технологии за бизнеса ние продължаваме да понасяме по-големи от предвидените разходи за стартиране на Prosper-системите за тримесечието и свързаните с това закъснели плащания, докато търсенето на системите на Versamark бележат спад с 9%. Нека се спрем по-задълбочено върху Prosper-системите, които са нашето бъдеще в тази категория продукти. Приходите от Prosper-системите за 3-то тримесечие са нараснали с 40%. Очакваме през 4-то тримесечие да нараснат продажбите на Prosper-продукти възоснова на планирани инсталации, което е гаранция за успех на пазара. Клиентите на Prosperправят нови поръчки, след като установят стойността на предложението от продуктивност на печата с офсетово качество, съчетано с гъвкавостта и бързината на дигиталния печат. Това е най-добрият измерител на успеха.

Прогнозираме 25% ръст до края на 2011г. за групата от нашите четири дигитални направления на пазара, на които като цяло няма растеж, защото привличаме клиенти от конкурентни фирми. Това е по-нисък ръст в сравнение с 30-40% ръст, който прогнозирахме в края на месец юли, като причина за това е икономическата криза в момента. Въпреки това 25% ръст е значително подобрение в сравнение със същия период на миналата година, което дава и индикации за много добро бъдеще на тези продукти. Инвестициите, които правим сега, са насочени за едно по-добро бъдеще, което предстои. Знам, че това изисква много усърден труд, но трудът е това, което носи наградата.

Колкото до големите предизвикателства, пред които Kodak Graphic Communications Group се изправя, продължаваме да усещаме ценови натиск върху дигиталните пластини, поради забавянето на индустрията. Този въпрос се усложнява и от високите разходи за суровини, особено за алуминий. Ние работим усилено, за да се справим с този казус. Друг бизнес, който се среща със сериозен ценови натиск, е свързан с групата Филми, Обработката на снимки и Забавления. Въпреки това продажбите в този сектор за 3-то тримесечие са по-добри от очаквания спад с 10% и приходите също са повече от очакваните $15 млн. Това е резултат от добра ценова политика и други ограничения на разходите, които наложихме и които помогнаха да се компенсират големите разходи за суровини, особено за сребро.

Това е днешния Kodak, погледнат отблизо – компания, която има стабилен напредък в дейности, които имат растеж, успявайки да контролира други дейности, които са в период на забавен или отрицателен ръст. Планираме в края на 2012г. да приключим с промените, които се извършват в структурата на компанията. Главните показатели за успех ще са през 4-то тримесечие на следващата година - основните ни дигиталния направления да излезнат на нулата или да отбележат ръст. На път сме да постигнем точно това.

Във времена като днешните е полезно да се обърнем към тези, които са преминали през трудния път. Мислите ми са насочени към цитат на великия американски лидер за гражданските права Мартин Лутър Кинг, който гласи: “Най-добрата оценка за човека е не как се държи във моментите на комфорт и спокойствие, а как се държи в моментите на предизвикателства и противоречия.” Светът ни оценява днес и ние - служителите на Kodak, сме готови да отговорим на очакванията. Kodak ще продължи да осигурява на своите клиенти иновативни продукти и решения, особено в критичните оставащи месеци на 4-то тримесечие. Компанията ще продължи да се справя с ангажиментите си и да изпълнява своите задължения, като няма да обръщаме внимание на слуховете и спекулациите около нас.

„С течение на времето ние ще бъдем възнаградени за нашето постоянство и за работата, която вършим за нашите клиенти и, разбира се, за нашите акционери.

Благодаря за вашето постоянство и последователност при изпълнението на работа ви. Нека продължим по трудния път, по който сме тръгнали, колкото и труден и противоречив да е той, тъй като това е най-сигурния начин да постигнем тази историческа трансформация.“

Акценти от финансовите резултати на Eastman Kodak

 

 • Растежът на приходите на Kodak е основно от мастилено-струйни продукти за крайни клиенти и за бизнеса, решения за пазара на опаковки и софтуер за работен поток, които отчитат ръст от 13%, като мастилено-струйните принтери и мастила бележат ръст от 44%, а решенията за пазара на опаковки – 89%.
 • Kodak отбелязва увеличение на търсенето на KODAK PROSPER Presses и цялата продуктова линия PROSPER отбелязва ръст на приходите от 40%.
 • Докато приходите от CDG за тримесечието са намалели, то печалбата в този бизнес се е увеличила с $53 млн., което се дължи на взетите решения да се участва в по-тесен пазар, подобряване рентабилността на цифровите камери и продължаващото нарастване на печалбите от мастила за мастилено-струйните принтери.
 • Наблюдава се общ спад на приходите от 17%, но това се дължи на липсата на неповтаряеми продажби на лицензи за патенти за 3-то тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2010г., когато компанията е отчела приходи от $210 милиона от еднократна транзакция при неповтаряема продажба на лицензи за патенти. С изключение на резултатите от 2010г., приходите са намaлели само с 5%.
 • През 3-то тримесечие дигиталните продукти бележат ръст от 3%, без споменатата транзакция за интелектуална собственост, a цифровите фотоапарати и камери отбелязват спад от 25%, което е резултат от стратегическото решения тази година да заменим приходите от продажби с повишени нива на печалба.
 • Паричното салдо на Kodak към 30 септември тази година възлиза на $862 млн., като компанията прогнозира в края на годината салдото да бъде $1,4 млрд. Това не включва приходите от продажба на портфолиото от патенти за цифрови изображения.
 • 2011-а представлява върхова година за извършените кешови разходи от различните ни отдели по време на нашата коорпоративна трансформация. В началото на 2012 г. очакваме тези разходи да намалеят значително.
 • Отделите на Kodak за филми, обработка на снимки и забавления продължават да работят усилено, за да се справят с безпрецедентните разходи за сребро, алуминий и нефтени продукти. Kodak разбира и признава трудностите, които са резултат от прекомерно високите разходи за суровини и посреща тези трудности лице в лице.
 
23.11.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар