Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ИзложенияВ началото на октомври 2010 г. се проведе пресконференция във връзка с предстоящото издание
на изложенията Paperworld, Creativeworld и Christmasworld, по време на която имах възможност
да разговарям с г-жа Рут Лоренц, вицепрезидент на Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Ето какво сподели тя за читателите на сп. ProGRAFICA и сп. полиграфия:

Какво ново могат да очакват посетителите и изложителите през следващата 2011 г.?

Новостите, с които ще се „сблъскат“ посетителите и изложителите в началото на следващата година по вре­ме на Paperworld, Creativeworld и Christmasworld, са наис­тина много. Погрижили сме се да направим всичко въз­можно изложенията да са полезни и за двете страни и да служат като работна платформа за осъществяване на бизнес контакти. Смело мога да кажа, че изложенията са единствената глобална платформа от такъв мащаб и посещението им е особено важно, тъй като много лесно могат да бъдат стартирани бизнес взаимоотношения — в тази насока действително имаме много опит, който прилагаме на практика.

Какви са предварителните очаквания за броя на посетителите и изложителите през 2011 г.?

Очакваме най-малко да постигнем същия интерес от страна на посетители и изложители, както през 2010 г. Все пак се надяваме, а и вече има определени признаци, че миналогодишните резултати ще бъдат надминати.

Имате ли информация дали български компа­нии са заявили желание за участие в Paperworld, Creativeworld и Christmasworld?

Да, към момента има две български компании, потвърди­ли своето участие в Paperworld 2011. Надяваме се с набли­жаването на крайния срок повече представители от Бъл­гария да се включат като изложители. Като цяло вашият регион е от особена важност за нас, поради което има­ме и местни представителства, работещи в посока при­вличане на нови изложители и посетители на организира­ните от нас изложения.

Нека обърнем внимание и на Creativeworld. Каква беше причината да „извадите“ креативната об­ласт от Paperworld в отделено събитие? И какво очаквате от това?

Искаме и очакваме да привлечем повече внимание към креативната част. Creativeworld обхваща един изключи­телно динамичен сектор, който постоянно се разраст­ва. Това беше и причината да дадем самостоятелно име на този разрастващ се базар. На последно място, но не и по важност, искахме с името Creativeworld да привлечем нови посетители и изложители. Преди обособяването на изложението много групи, занимаващи се с определена дейност (като например изработка на комплекти за мо­делиране), не можеха са се идентифицират с Paperworld. Сега с името Creativeworld ние им даваме възможност да идентифицират своя бизнес с изложението.

Накратко, това беше по-скоро маркетингово решение.

Какви са тенденциите за 2011 и 2012 г., които ще могат да бъдат видени на изложенията?

Тенденциите за всяко изложение се развиват в различна посока, поради което бих посъветвала читателите ви да посетят уеб сайтовете на изложенията, за да полу­чат детайлна информация както по този въпрос, така и за всичко, което би ги заинтересувало и е свързано с предстоящите изложения (бел. ред. повече за тенденции­те можете да прочетете и в съпътстващата статия).

Материала подготви
Радослав Далев

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар