Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Защита на търговската маркаТърговската марка е изключително ценна стока. Тя олицетворява уникалните качества на производителя и неговите продукти и осигурява тяхната разпознаваемост сред конкуренцията. И не само това — клиентите често свързват името на марката с гаранция за сигурност. Ето защо от съществено значение е да се утвърди това доверие във висококачествените търговски марки и продукти и да се осигури защитата им срещу фалшификации. Всички говорят за защитата на търговската марка — PrintCity дава решения на проблемите!

Първата защита срещу пиратството на търговска марка е опаковката — повечето консуматори, както и търговците на едро и дребно, разглеждат подробно отпечатаната опаковка, а не проучват самия продукт. Което означава, че активната защита на марката започва още с оптимизирането на многостранните връзки между печата и довършителните процеси. По тази причина международният алианс на водещи производители от печатарската и медийната индустрия PrintCity създава експертна група, която на базата на професионални знания и опит разработва действени стратегии срещу фалшификации. Първият й проект е демонстрацията на „Fingerprint Box“ — за защита на фармацевтични продукти.

Настоящият материал си поставя целта да изясни как по-ефективно да се защитят марковите стоки срещу фалшификации. Някои от тези методи за защита се използват успешно вече от години, други са нови разработки. Трябва да се има предвид, че и поведението на купувачите също търпи промени — те непрекъснато търсят уникални продукти, които не могат да се сбъркат с други. Разликите спрямо фалшификатите могат да се визуализират по-ясно с помощта на т. нар. Value Added Printing (печат с добавена стойност) и съответната подходяща довършителна обработка.

Защита на търговските марки — какво се крие зад това?

Цел на защитата на търговските марки е да предоставя такива помощни средства и технологии, чрез които оригиналните продукти да са еднозначно различими от фалшификатите. Тези средства и технологии трябва да са интегрирани в стратегия за увеличаване на доверието в продуктите и за защита по цялата верига на създаване на даден продукт — от производителя до потребителя.

Една ефективна програма за защита на даден продукт съдържа юридически и маркетингови аспекти, третира изследвания, входящия контрол на материалите и още много други направления. Програмата трябва да се базира на сигурността на самите продукти срещу фалшификация. Защото ако фалшифицирането на продуктите и техните опаковки е твърде скъпо, ако производството им е твърде сложно и свързано с много рискове, потенциалните фалшификатори ще се насочат към други маркови артикули.

Стратегии
Нива на защита

За да се достигне най-високото ниво на защита на продуктите, трябва да бъдат комбинирани различни мерки, контролирани на три различни нива.

Първото ниво е свързано с човешките сетива. Посредством съобщения в пресата, чрез реклама или интернет може да се обясни на купувачите как лесно да проверят мерките срещу фалшификация с човешките си способности за възприятие.

Второто ниво изисква някои помощни средства и „малко“ ноу-хау. С използването например на лупи, лампи с ултравиолетови лъчи и декодиращи лещи, митническите служители, търговците на едро или агентите по пласмента могат лесно да проверят елементите за защита.

Третото ниво се отнася до изпитване и изследване на материалите в лабораторни условия. Микроскопи, лазерни проектори, спектрометри и други високотехнологични средства дават възможност на притежателите на търговски марки за проверки на продуктите със съдебни методи.

Първо технологично ниво

Термохромни печатарски мастила: При допир с пръсти или подобни източници на топлина, специалното мастило Thermosoft на Sun Chemical променя цвета си. Така всички участващи в производствената верига лесно проверяват оригиналността на продуктите. Thermosoft е истинско печатарско мастило, а не оцветен лак.

Термохромни лакове: Weilburger Graphics’ Senosafe® WB Thermocrome е прозрачен слой, който се оцветява в синьо при съхранение под 15°C. Ако температурата се покачи над 15°C, лакът отново става прозрачен. Цветът и диапазонът на температурни стойности на термохромните лакове могат много точно да се зададат предварително. Материалът се предлага като водоразтворим гланцов дисперсен лак или като UV лак и се нанася с анилоксови валци или по ситопечатна технология.

Ефектни пигменти (Пигменти с ефекти): Мастилата, които съдържат защитни и „изместващи цвета“ пигменти на Merck SECURALIC®, предлагат едновременна защита на няколко нива, като се започне от ефекти на интерференцията до ефектите на наклоняването. Те се постигат с редица мастила, променящи цвета си в зависимост от ъгъла на наблюдение. Защитните пигменти от този вид много трудно се имитират и когато са вложени в съответите печатарски мастила, представляват ценен инструмент срещу фалшификации. Постигнатият явен оптичен ефект, чрез защитните и „изместващите цвета“ пигменти, позволява на клиента веднага да определи продукта като „истински“. Има и специални полупрозрачни защитни и „изместващи цвета“ пигменти на Merck SECURALIC®, които, ако се комбинират с явни или скрити защитни елементи, увеличават степента на защита на марковите продукти.

Защитни преговани елементи: Богат избор от защитни елементи могат да се включват в печатните продукти при довършителните процеси. Това важи за холограми, дифракционни фолиа, фолиа за горещо преговане, микропреговани структури и „класическо“ преге. Такива елементи често се поставят с точен пасер върху (предварително преговани) кутии.

Optically Variable Devices (OVD — Оптични вариращи елементи): Патентованият материал TRUSTSEAL е един от многото видове оптични вариращи елементи, използвани при защитата на търговските марки лекарства. Използва се в процеса на довършителна обработка като материал за етикети или като напълно/частично метализирано/прозрачно фолио за горещо преговане. Фолиото за горещо преговане може да се постави на мястото на запечатване на опаковката във вид на етикет или своеобразна „печатна пломба“. Скритите и явните защитни елементи могат да са серийни номера, нанотекстове, скрити изображения, частично деметализиране и машинноразпознаваеми елементи. TRUSTSEAL, следователно, не е единичен защитен елемент, а цял пакет от мерки, които покриват и трите нива на защита.

Второ технологично ниво

Печатарски мастила, флуоресциращи под въздействието на UV лъчи: Тук става дума за лесноразличими мастила, които абсорбират светлинните вълни от видимия ултравиолетов спектър и активират специални пигменти, като ги правят видими. Тези печатарски мастила са подходящи за защита на опаковки, етикети и ценни документи.

Защитно-растерна технология: M-Icon е патентована от Jura JSP GmbH защитна технология за репродуциране, при която традиционната растерова точка е заменена с някаква информация (илюстрации, снимки, търговски знаци). Отпечатъкът не се поддава на репродуциране, дори и със софтуера на Jura. Тази много ефикасна защита срещу репродуциране се проверява с прости помощни средства, например лупи.

Скрити изображения: Скритите изображения кодират вторична информация в първично изображение, в което вторичното изображение е невидимо за човешкото око. Автентичността на продукта се проверява бързо с лесен за обслужване декодер. При копиране вторичната информация се загубва. ICI (Invisible Constant Information) е продукт, също патентован от Jura JSP GmbH.

Трето технологично ниво

Печатарски мастила, флуоресциращи под въздействието на инфрачервени (IR) лъчи: Тези мастила абсорбират невидимите IR вълни от светлинния спектър и активират специални пигменти, които стават видими. Тези печатарски мастила, по желание на клиента, се доставят от Sun Chemical в два варианта — като трудни или лесни за идентифициране. Посредством подходящи четящи устройства се проверява автентичността на ценни документи, опаковки и етикети.

Интегриране на защитите

Цялостната верига от мерки за защита изисква наличието на концепция, която да обединява всички производствени процеси до готовия отпечатан продукт. Производителите могат да повишат нивото на защита във всяка от тези фази.

Дизайн: Опитът и професионалните знания при създаването на защитния дизайн са определящи фактори в творческия процес по оформлението на продукта. Защитата на продуктите се повишава, когато се използва оптимален микс от печатаеми защитни елементи. В общата концепция могат да се интегрират защитни дизайнерски елементи с видими и невидими отпечатани защитни знаци.

Материали: За да се осигури действието на концепцията за защита на продукта, особено важен е правилният избор на хартия, печатарски мастила, нанасяни слоеве, специални пигменти, фолиа и други важни материали. PrintCity обединява експерти от всички области на технология на материалите, за да предложи консултации на високо ниво по отношение на използваните материали.

Технологии за обработка: Защитата на търговските марки ще продължава да се оптимизира посредством
прилагането на комбинации от различни процесни технологии. Концепциите за защита на търговските марки се допълват от възможностите за изработване на печатни форми с висока разделителна способност, от специални машини и инструменти за преговане, както и от разностранните технологии в областта на довършителните процеси.

Членове на работната група на Алианса PrintCity за защита на търговските марки са фирмите: Jura, Kurz,
M-real, MAN Roland, Merck, Sun Chemical и Weilburger. Освен тях, в проекта „Fingerprint Box“ (за защита на търговските марки във фармацевтичната индустрия) участват и фирмите Giesecke & Devrient, Hinderer + Mühlich и Marbach.

 
01.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар