Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Доминов Консуматив е новият представител на КВА за БългарияВ средата на април 2008 г. световният концерн за производ­ство на печатарски машини Koenig&Bauer (КВА) обяви, че в края на юни предстои промяна на партньорската фир­ма в България. Досегашният представител, с който КВА ра­ботеше от 1996 г. насам — фирма Аримпекс ООД — ще отс­тъпи представителството на фирма Доминов Консуматив Пловдив.

Доминов Консуматив е създадена през 1992 г. През годи­ните тя успешно разви търговията с материали и консума­тиви за полиграфическата индустрия и си създаде име на един от най-добрите сервизи за печатарско оборудване в България. От 1992 г. до днес Доминов Консуматив е реализи­рала около 1500 употребявани листови и ролни офсетови ма­шини от различни производители на българския пазар, на ко­ито осигурява и сервизна поддръжка. От края на 2007 г. фир­мата пое представителството и на книговезките машини на водещата японска фирма производител Horizon(вж. Поли­графия, бр.1/2008, стр. 40).

Доминов Консуматив разполага с голям собствен склад за резервни части, сервизни цехове и нови офисни помеще­ния с отлична демонстрационна зала. Фирмата има опит с лизинговото финансиране на нови машини и добри контак­ти с основните лизингови компании в България.

През 2007 г. инж. Симеон Доминов беше избран заслуже­но за „Търговец на 2006 година“ от Съюза на печатарската индустрия в България.

Представителството на КВА в България включва лис­товите офсетови машини Rapida, произвеждани в Радебойл (Дрезден), и ролните машини за илюстрационен и вестни­карски печат, произвеждани във Вюрцбург и Франкентал.

Листовите машини от Радебойл са отдавна познати в България. След влизането на България и Румъния в Европей­ския съюз КВА очакват нарастване на търсенето на ролни­те им машини у нас, което поставя сериозни цели към нова­та им партньорска фирма в България.

Във връзка с новото представителство, инж. Симеон Доминов беше любезен да отговори на няколкото въпроса на сп. Полиграфия.

Г-н Доминов, КВА обявиха официално, че от края на юни 2008 г. фирма Доминов Консума­тив поема официалното представителство за листовите и ролните машини на КВА в Бълга­рия. Защо КВА избраха Доминов Консуматив в България и готов ли сте за това голямо пре­дизвикателство и отговорност? На какво се ос­новава Вашата увереност за успех?

Симеон Доминов: Нашите контакти с КВА започнаха в края на август 2007 г. чрез моите партньори в Лайпциг — Schwarz &Lange. До нас достигна информация, че КВА се оглеждат за смяна на представителството си у нас. Както знаете, ние сме водеща фирма в областта на употребяваните ма­шини,сервизното и следсервизното обслужване, разполага­ме със сериозна сервизна база и подбран екип от специали­сти, шоуруум, складове за консумативи и резервни части. В това се крие и нашето предимство спрямо останалите конкуренти. След серия срещи на място, от КВА се убедиха в нашите безспорни качества.

Кои смятате, че са предимствата на машини­те на КВА пред техните най-големи конкурен­ти MAN Roland и Heidelberg?


Симеон Доминов: В областта на листовия офсет съвремен­ните модели на КВА не отстъпват по нищо пред машините на техните основни конкуренти ManRolandи Heidelberg. На­против, КВА е една много иновативна фирма, което те де­монстрираха на PreDrupa изложението от 6 до 9 април 2008 в Радебойл. Там бяха показани редица технически иновации, с които техните преки конкуренти все още не разполагат. В областта на печата на опаковки, както и в свръхформа­тите (100 х 140 см; 112 х 162 см; 140 х 205 см), печатарските машини на КВА са традиционно водещи. Много силни пози­ции в световен мащаб КВА има също и в областта на вест­никарския и ролния офсетов печат с газово сушене.

Как смятате да увеличите клиентите на КВА в България, след като през последните години концернът значително загуби позициите си у нас?

Симеон Доминов: Предстои много работа в една силно кон­курентна среда, още повече след мощното настъпление на японските производители в последно време.

Ще предлагате ли пълно сервизно обслужва­не на клиентите на КВА в България и колко души от Вашия сервизен екип ще поемат тази поддръжка?

Симеон Доминов: Това е нашето основно предимство: от­лична база и добри сервизни специалисти. Сервизното об­служване ще започнем с екип от двама техници, като след­вайки пазара ще бъде обучен още един екип.

Всяко начало е трудно. Какви са Вашите очак­вания за развитие на продажбите на машини на КВА в краткосрочен и дългосрочен план?

Симеон Доминов:
Съществуват добри индикации за стабил­но развитие на бранша в краткосрочен и дългосрочен план. Има добри очаквания за смяна на техниката в редица фирми, както при листовия, така и при ролния офсет. Хубаво е, че все повече фирми имат финансовата възможност и получа­ват финансиране за закупуване на нова техника.

Г-н Доминов, сп. Полиграфия Ви желае успех в новото начинание и много доволни клиенти!

 
06.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Актуално, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар