Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

В Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография: Изпращане на випуск 2011Днес, 20.05.2011 г., има празник в Националната професио­нална гимназия по полиграфия и фотография — изпращане на випуск 2011. Всяка година, в края на седмицата, пред­хождаща 24 май, училището се разделя със своите абиту­риенти. Събитието е празник за всички — ученици, учите­ли, родители, гости...

И независимо че се повтаря всяка година, този специ­ален ден е много вълнуващ и винаги различен. Днес и сгра­дата на гимназията е различна, празнично грееща с но­вите си прозорци и светла фасада. Пред завършване е цялостното обновяване, осъществено със средства от Европейски програми (скоро ще бъдем поканени и на от­криването на обновената сграда).

Различни са и порасналите деца, които прекрачват прага от детството към самостоятелния живот.

Виждаме колко умни и зрели са станали, изградени като личности със своя индивидуалност и с красивото из­лъчване на младостта. Доказателство са техните мисли, публикувани на страниците на вестника на гимназията, излязъл както винаги в навечерието на празника и израбо­тен редакторски и полиграфически от самите ученици. Позволяваме си да ви покажем само малки откъси от тях.

Мариела Стоянова, 12 А клас: „Всички прекрасни миго­ве отлитат. Разбираме колко неумолимо е времето, но това не е раздяла. Това е просто едно ново начало. Не ис­кам да си казваме „сбогом“, защото винаги ще пазим спо­мените в сърцата си!“

Стела Николова, 12 Б клас: „Това, което най-много ми харесва в училище, е, че всеки е истински, никой не играе роля, защото и най-добрият актьор не може да издържи да играе всеки ден... Всеки ще остави в себе си едно мъ­ничко местенце за хората, с които е прекарал пет от най-хубавите години от живота си.“

Милена Ситарска, 12 В клас: „Някои казват, че след като завършиш гимназията, вече си стъпил на прага на истинския живот... е, ако всичко досега е било някаква из­мислена реалност или хубав сън, то нека шамарите на живота не ни събуждат.“

Михаела Димитрова, 12 В клас: „И така, стигнахме фи­нала. За някои това е началото на нова страница, за дру­ги — краят на най-хубавите години в живота им... Не знам каква посока ще поеме животът ни, но едно е сигурно — училището оставя следа в нас и ние винаги ще си бъдем онзи вечно създаващ главоболия 13 В клас.“

Аделина Дженева, 12 Г клас: „Краят на началото. Нача­лото на ново начало и още много „начала“.“

Достатъчно големи сме, за да разберем колко сме малки всъщност. Достатъчно объркани сме, че да сме сигурни поне за едно: Днес, преди да сме разбрали какво имаме, всичко ни принадлежи...

... Учим се, докато живеем, и живеем, докато се учим... Учим се от всеки, който би ни преподавал.

Израстваме със способността да обичаме и да бъ­дем обичани.

Всяка измерима частица бележи промяната в нас.

Променяме се, за да достигнем себе си.”

В началото на празника беше водосветът и служба­та на отец Живко. След това директорът на НПГПФ инж. Цветанка Апостолова поздрави учениците и препо­давателите за постигнатите успехи и връчи награди на най-добрите.

Гости на празника бяха г-жа Нели Петрова — изпълни­телен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД, г-жа Бистра Илиева — управител на Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби“, доц. Димитър Розали­нов — ХТМУ, г-н Тодор Трайчев — продуцент, автор и изпъл­нител на песни, инж. Стефан Славчев — представител на редакцията на списание полиграфия.

Изнесената разнообразна програма показа колко та­лантливи и музикални личности учат в гимназията. Тази година гимназията показа възможностите и на новосъз­дадения хор, който изпълни знакови песни като „Клетва“ (от филма „Вчера“) и „Един неразделен клас“.

„Сбогуваме се със своето училище — пише Силвия Бо­нева от 12 Г клас във вестника — и в тези вълнуващи по­следни часове изказваме своята благодарност към всич­ки учители... Г-жо Апостолова, признателни сме, че във Ваше лице съдбата ни срещна с истинска творческа личност!“

Удари и последният звънец! Бяха изпратени 12 А, 12 Б, 12 В, 12 Г класове. С тях бяха техните класни ръководите­ли г-жа Катя Петкова, г-жа Лиляна Безовска, г-жа Диана Лозанова, г-жа Севдалина Милчева. Има с какво да се гор­деят учителите и родителите.

И за да им върви все така добре и в живота им на зре­ли хора, г-жа Апостолова по традиция плисна вода пред всеки клас.

На добър час!

 
25.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар