Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

ХТМУ: ковачницата на кадри за полиграфията

В продължение на над 35 години ХТМУ в лицето на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ подготвя кадри за полиграфията по специалностите: „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ (ОКС „Бакалавър“), „Полиграфия“ (ОКС „Магистър“) и „Технология на полиграфическото производство“ (ОНС „Доктор“).

Специалност „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“

Обучението по „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ (ОКС „Бакалавър“) е с продължителност 4 години и се осъществява в редовна и задочна форма. Завършилите специалността получават професионална квалификация „Инженер-полиграфист“.

Критерии за прием

Приемът в специалността се извършва на базата на състезателния бал от оценките от дипломата за средно образование + конкурсната оценка от:

- изпита по химия, математика или природни науки, проведен в ХТМУ

- държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по: математика; БЕЛ; химия и опазване на околната среда; физика и астрономия; биология и здравно образование; профилиращ предмет по химия и опазване на околната среда; профилиращ предмет по математика; профилиращ предмет по физика и астрономия; профилиращ предмет по биология и здравно образование

- задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика на професията

- състезания или други инициативи на ХТМУ; кандидатстудентски изпит, положен в друго висше училище; национални състезания и олимпиади, организирани от МОН

Специалност „Полиграфия“

Обучението по „Полиграфия“ (ОКС „Магистър“) се осъществява в редовна и задочна форма, в 2 семестъра + 1 семестър дипломна работа съобразно придобитата бакалавърска степен. Завършилите специалността получават професионална квалификация (инженер, технолог или друга) в зависимост от бакалавърската степен, придобита преди магистратурата по полиграфия.

Критерии за прием

Приемът на кандидат-студенти в магистърската програма на специалност „Полиграфия“ се извършва на базата на състезателния бал от:

- средния успех от курса на обучение

- оценката от държавния изпит/дипломната защита от предходната образователна степен

Специалност „Технология на полиграфическото производство“ (ОНС „Доктор“)

Обучението в докторската програма се провежда в редовна, задочна и самостоятелна форма и е с продължителност 3 (за редовната) и 4 (за задочната) години. Завършилите програмата получават професионална квалификация „Доктор по Технология на полиграфическото производство“.

Критерии за прием

Приемът на кандидат-докторанти се извършва след успешно издържан конкурсен изпит по:

- специалността

- един западен език (по избор – английски, френски или немски)

Квалификационни курсове

ХТМУ организира и провежда и курсове (на територията на университета) и изнесени обучения в печатници и предприятия от опаковъчната индустрия за повишаване квалификацията на работещите в системата на българската полиграфия.

Повече информация за обучението в бакалавърските, магистърските и докторските програми и квалификационните курсове на ХТМУ – на сайта на университета: www.uctm.edu или на тел.: 0898 75 73 46 (доц. Искрен Спиридонов).

Статията е публикувана в брой 2 / 2022.

 
06.07.2022 11.39ч.
автор: Polygrafiа Magazine
0Коментари
Категория:

Образование


Таг :

Актуално, Браншова информация, Новини

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар