Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

Подобряване на ресурсната ефективност в Ню Глобал България АД

На 11.11.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0063 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Ню Глобал България“ АД, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0063-C01 /23.11.2018 г. между МИ и „Ню Глобал България“ АД.

С реализацията на настоящото проектно предложение, "Ню Глобъл България" АД“ въведе иновативен производствен процес за производство на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон чрез въвеждане в експлоатация на aвтоматична щанц - машина за преработване на хартия и картон - 1 бр. и сгъвачно-лепачна машина - 1 бр.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Общата сума на инвестицията е 1 398 418,45 лв., без включен ДДС, от които 978 892,91 лв. безвъзмездна финансова помощ (70%) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и 419 525,54 лв. собствено съфинансиране.

Иновативният производствен процес ще подобри ресурсната ефективност на компанията, ще спомогне за използване на по-тънки медии.

С внедряване на иновативния процес ще отпадне необходимостта от допълнително заздравяване на медиите, което ще доведе до предотвратяване работата на инсталацията за сушене на УВ лак при производството на кутии и кашони от вълнообразен картон и сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон. По този начин ще се постигне намаляване на емисиите отделяни в атмосферата, както и намаляване на опасното химично вещество - УВ лак.

Специализираната публикация може да прочетете тук.

 
11.11.2019 11.14ч.
автор: Polygrafiа Magazine
0Коментари
Категория:

Новини


Таг :

Печатно оборудване, Новини

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар