Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новини

Доц. д-р инж. Искрен Спиридонов за бакалавърските, магистърските и докторските програми по полиграфия

Отчитайки две много важни тенденции, а именно: динамично променящата се печатна индустрия и произтичащите от това промени в изискванията към профила на инженерните кадри и изместването на фокуса на кандидат-студентите от тежките и видимо по-трудни за тях фундаментални дисциплини към дигиталните компетентности, през 2019 г. ХТМУ в лицето на катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ разкри специалността „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“ (ОКС „Бакалавър“).

Бакалавърската програма по специалността „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“

Разработените от нас програми въз основа на многократни разговори и дискусии с бранша и със сътрудничеството на партньорски университети от Германия, Англия, САЩ, Русия, Португалия, Чехия и други страни са съобразени с всички съвременни технологии и реалности в индустрията и в частност с особеностите на българските предприятия. Държа да подчертая, че направените в тях през последните две години промени не се свеждат само до названието на специалностите и актуализирането на съответните учебни програми, а и до абсолютно новата концепция и иновативните за индустрията дисциплини, свързани с графичната и опаковъчната индустрия, производството и печата на опаковки, добавянето на стойност към полиграфическата продукция.

Разбира се, продължаваме традициите в обучението на студентите в класическите процеси и технологии, но даваме превес на печата и производството на гъвкави и картонени опаковки, методите и софтуерите за калкулация, технологиите и методите за производство на защитена продукция, иновативните материали, бариерни слоеве, покрития и т.н.

За целите на обучението съвместно с водещи фирми от бранша и с представители на световни производители на софтуер и оборудване в областта на полиграфичното и опаковъчно производство създадохме модерна лаборатория по „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“. Тя е мястото, където студентите усвояват спецификата на работа с новото поколение софтуерни програми в областта на работните потоци, управлението на цветовете, проектирането и дизайна на опаковки, предпечатната подготовка, оптимизирането на файлове за различните видове печат и т.н.

Завършилите „Полиграфия“ в средните училища могат да се възползват от преференциалните ни условия за обучение.

Магистърската програма по специалността „Полиграфия“

Избирайки обучението в нея студентите имат възможността да надградят знанията си в строго специализирани дисциплини, които са „солта“ в нашия бранш и в този смисъл необходими за адекватното ниво на познаване и управление на процесите в съвременното полиграфично и опаковъчно производство.

Програмата включва уникални дисциплини в областта на оптимизацията и стандартизацията на печатните и предпечатните процеси, дигиталните и конвенционалните печатни процеси, системите за управление на цветовете, печата и производството на гъвкави и картонени опаковки, добавянето на стойност към печатната продукция, облагородяването, бариерните слоеве и покрития, печата на електроника, производството на защитена печатна продукция, софтуерите за печат и т.н.

Магистърската ни програма по полиграфия е с продължителност 2 семестъра + дипломна работа, а към настоящия момент в нея могат да кандидатстват както придобилите ОКС „Бакалавър“ по „Полиграфия“ или „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“, така и завършилите други специалности. Графиците, по които провеждаме обучението (в редовна и задочна форма) са съобразени със служебната ангажираност на нашите студенти-магистри – основно работещи колеги от практиката, дошли при нас да повишат своята квалификация.

Докторската програма по специалността „Технология на полиграфическото производство“

Придобиването на тази научно-образователна степен е свързано със сериозна фундаментална теоретико-практична подготовка в сферата на полиграфичната и опаковъчната индустрия, с решаването на реален, нерешен до момента технологичен казус, с извеждането на новости, с научни и научно-приложни приноси в полза на икономиката. С мащаба на международно признатите резултати от своята изследователска работа и с внедрените в предприятия от бранша иновации докторантите и техните научни ръководители от ХТМУ нееднократно са доказвали жизнеспособността на обучението в докторските програми в областта на полиграфията. Направените до момента реални производствени експерименти по тези програми са довели до оптимиирането и повишаването на качеството на печат на офсетови, флексо- и дигитални (електрофотографски и струйни) печатни технологии, производството и оптимизирането на бариерните свойства на гъвкави опаковки, защитена продукция и мн. др.

Реализацията на завършилите полиграфически специалности в ХТМУ

Наблюденията и статистиката от последните няколко години сочат 100% професионална реализация на нашите студенти. Завършилите ХТМУ работят като технолози, началник-цехове, производствени директори, директори на печатници и предприятия за производство на опаковки, дизайнери в рекламни агенции/студиа за графичен дизайн, фирми за външна реклама, технолози в „дигитални“ печатници и т.н. Те са нашите „рекламни лица“ на качеството на обучение в университета, но най-вече специалистите, на чиито експертни познания и умения разчитат голяма част от печатниците в страната.

Това е и основната причина вече 35 години да се доверяват на нас като пионери и лидери в обучението на инженери-полиграфисти.

Пълният текст можете да прочетете в бр. 2/22 на сп. полиграфия.

Статията е публикувана в брой 2 / 2022.

 
06.07.2022 12.01ч.
автор: Polygrafiа Magazine
0Коментари
Категория:

Образование


Таг :

Актуално, Браншова информация, Новини, Автори, Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Новини от същата категория

Добави коментар